Ajankohtaista

« Takaisin

Kolme uutta AIKO-hanketta rahoitettiin

Kolme uutta AIKO-hanketta rahoitettiin

Maakuntahallitus myönsi AIKO-rahoitusta 561 000 euroa Joensuun kasvusopimuksen toisen toimintavuoden toimenpiteisiin. Hanke sai jatkoaikaa vuoden 2018 loppuun. Hakijoina ovat Joensuun kaupunki, Joensuun Tiedepuisto, Karelia-ammattkorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Euroopan metsäinstituutti EFI.

Kasvusopimuksen kärkiteema on metsäbiotalous ja kasvua haetaan erityisesti kansainvälisesti liiketoiminnasta. Kasvusopimushankkeessa sisältö jakautuu seuraaviin teemoihin: 1) metsäbiotalouden kansainvälistyvät liiketoimintaekosysteemit 2) bioeconomy investment summit ja kansainväliset verkostot 3) innovaatiojohtajuus ja innovaatio-HUB toiminta 4) Forest & Photonics -kokonaisuus 5) innovaatioalusta- ja kansainvälistymistuki.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha vuosille 2016-2018.

Myös hanke nimeltä "Avoimet innovaatioympäristöt mikro- ja pk-yritysten kasvuloikan alustaksi" sai AIKO-rahoitusta 98.301 euroa. Hankkeessa kartoitetaan koulutusoganisaatioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvä fyysinen ympäristö, teknologiat, laitteistot ja erityisosaaminen, joita voidaan hyödyntää yrityksille suunnatussa testaus- ja demonstraatiotoiminnassa. Hakijoina ovat Karelia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Luonnonvarakeskus sai 129.332 euroa AIKO-rahoitusta hankkeelle "Sisällä luonnossa -virtuaaliluonto sisätilojen viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisäämässä".Hankkeen tavoitteena on pilotoida virtuaalisia luontoelementtejä, kuten digitaalista kuvaa ja ääntä, osana modernia työskentelytilaa. Projektissa toteutetaan Luonnonvarakeskuksen Metla-talon aulaan ja toimistotiloihin uudenlaisella teknologialla virtuaalisia luontoelementtejä, joihin yhdistetään älykäs ohjaus.