Ajankohtaista

« Takaisin

Lokakuun Hinku-teko palkinto Enon Energia Osuuskunnalle

Lokakuun Hinku-teko palkinto Enon Energia Osuuskunnalle

Lokakuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi on valittu Joensuun kaupungissa toimiva Enon Energia Osuuskunta päästöjä vähentävästä toiminnasta. Lämpölaitokset korvaavat vuosittain noin 2 miljoonaa litraa polttoöljyä. Hyödyntämällä paikallista puuhaketta energianlähteenä lämpölaitokset synnyttävät vuosittain noin 5 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kevyeen polttoöljyyn verrattuna. Sama määrä hiilidioksidipäästöjä syntyy 500 suomalaisen kaikesta toiminnasta vuoden aikana tai jos uudella autolla ajaa maapallon ympäri 1000 kertaa.


Enossa sijaitsevien lämpölaitosten lisäksi Osuuskunta ylläpitää Tuuliharjun hoitokodin pellettilaitosta Uimaharjulla. Enossa ja Uimaharjulla sijaitsevien kuuden biokattilan yhteisteho on noin 4,96 MW. Biokattiloilla tuotettu energia vastaa noin 800 omakotitalon lämmitysenergiatarvetta. Lisäksi Osuuskunta toimittaa metsähaketta Kontioniemen hakelämpölaitokselle.

Osuuskunnan toiminnalla on myös positiivinen vaikutus aluetalouteen. Lämpölaitosten suora työllistävä vaikutus on noin viisi henkilötyövuotta ja välillisten vaikutusten kautta jopa 7-10 henkilötyövuotta. Aikaisemmin ostoöljyn myötä ulkomaille karanneet rahat jäävät nyt paikallisen yritystoiminnan kautta lähialueille.

Poltettava puumateriaali kerätään nuorien metsien sekä peltojen reunavyöhykkeiden harvennustähteistä, latvusmassasta ja sahanpurusta. Poltosta syntynyt tuhka palautetaan metsiin.

Enon Energia Osuuskunta on lähtenyt ennakkoluulottomasti mukaan yritysryhmähankkeeseen, jossa hankittiin aurinkosähköjärjestelmiä pohjoiskarjalaisille lämpölaitoksille. Enon Alakylän lämpölaitokselle on asennettu tänä syksynä 21 kW suuruinen aurinkosähköjärjestelmä, jolla tuotetaan sähköä laitoksen omaan tarpeeseen. Yritys myös palkittiin vuoden lämpöyrittäjäpalkinnolla 2014.

Taustaa kuukauden Hinku-teko -palkinnosta

Suomen ympäristökeskus palkitsee ilmastopäästöjä vähentäneitä Hinku-tekoja. Hinku-teot valitaan Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kunnissa toteutetuista toimenpiteistä. Ne voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia.


Valintakriteereinä ovat:

1) kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

2) muut hyödyt kuten energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden parantaminen, taloudelliset edut,

työllisyyden lisääntyminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen, käyttö- tai asumismukavuuden parantaminen,

positiiviset terveysvaikutukset tai muu hyvinvoinnin lisääntyminen

3) edelläkävijyyden ja aktiivisuuden osoittaminen

4) yhdessä tekeminen

5) päästöjä vähentävien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminen


Kuukauden Hinku-teko -palkinto:

http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kuukauden_HINKUteko