Ajankohtaista

« Takaisin

Maakuntaliitto irtautuu Karelia Expertin rahoituksesta 2019

Maakuntaliitto irtautuu Karelia Expertin rahoituksesta 2019

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto käynnisti tammikuussa kuntien kanssa selvityksen maakunnallisen matkailumarkkinoinnin, -myynnin ja -kehittämisen organisoimiseksi mahdollisimman tuloksekkaasti. 

Tehdyn selvityksen keskeinen johtopäätös on, että jatkossakin tarvitaan maakunnallisesti koordinoitua matkailumarkkinointia ja -myyntiä. Matkailun kasvu on jäänyt jälkeen naapurimaakunnista ja erityisesti Lapin vahvasta kehityksestä. Nyt tätä eroa lähdetään kuromaan aktiivisesti kiinni. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n organisoitumista ja toimintatapaa uudistetetaan siten, että tavoitellaan matkailun kasvua erityisesti kansainvälisessä markkinassa.

Pohjois-Karjalan kunnat, Heinävesi ja maakuntaliitto ovat käyneet neuvotteluja todeten, että markkinoinnin ja myynnin keinoin haetaan vahvaa kasvua jatkossakin yhtenäisenä matkailualueena. Toiminta resursoidaan vuosina 2018-2019 yhteensä puolen miljoonan euron vuosittaisella kuntarahoituksella.

Maakuntaliitto rahoittaa yhtiön toimintaa entisen suuruisella kuntayhtymän panostuksella vielä vuonna 2018, mutta irtautuu perusrahoitusvastuusta maakuntauudistukseen liittyvistä syistä 1.1.2019 lukien.