Ajankohtaista

« Takaisin

MYR ja JANE sai uuden koostumuksen

MYR ja JANE sai uuden koostumuksen

Maakuntahallitus määritteli maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokoonpanon kuntavaalikaudeksi. Ryhmään kuuluu 23 jäsentä ja ryhmää täydennetään vielä myöhemmin asiantuntijajäsenillä.

Maakunnan yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuina maakunnan kehittämisen kannalta seuraavat keskeiset tahot:

1 alueen kunnat ja maakunnan liitto
2 ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
3 alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämistä vastaavia järjestöjä.

Maakuntahallitus hyväksyi myös Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) uuden kokoonpanon tälle ja ensi vuodelle.