Ajankohtaista

« Takaisin

Runkoverkon pitää ulottua kaikkiin maakuntiin

Runkoverkon pitää ulottua kaikkiin maakuntiin

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus piti perjantaina 1.9. kokouksensa Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi lausunnon maantielaista, päätti pyytää maakuntaohjelman luonnoksesta kommentteja ja nimesi edustajat maakunnan yhteistyöryhmään.
 

Mikkelissä järjestettiin 31.8.-1.9. perinteinen Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous, johon osallistuivat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnat. Maakunnat kävivät yhteistä keskustelua muun muassa siitä, kuinka maakuntauudistus vaikuttaa maakuntastrategian valmisteluun ja henkilöstöön.

Tienpidon tehtäviä uudella lailla valtiolta maakunnille

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt maakunnilta lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta maantielain muuttamiseksi.

Esityksellä toteutettaisiin maakuntalain liikennettä ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Esityksellä siirrettäisiin lisäksi eräitä tehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lakkaavista ELY-keskuksista Liikennevirastoon. Valtio toimisi edelleen maanteiden omistajana ja tienpidon rahoitus toteutettaisiin erillisrahoituksena.

- Maakuntahallitus on huolissaan, että osa maakunnista jäisi kokonaan maanteiden runkoverkon ulkopuolelle, mikä voisi tarkoittaa näiden maakuntien liikenteen palvelutason ja siten myös saavutettavuuden heikentymistä, totesi maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

- Mielestämme maantielakiin pitää kirjata, että runkoverkko ulottuu kaikkiin maakuntiin. Nyt hyväksytyn lausunnon taakse asettui keskiviikkona myös maakuntauudistuksen ohjausryhmä, jossa on edustajia kaikista kunnistamme.

Maakuntaliitto toteaa lisäksi lausunnossa, että valtaosa liikennesuoritteesta tapahtuu kuitenkin kaupunkiseuduilla ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelu tulisi myös kytkeä lainsäädännöllä kiinteästi osaksi koko liikennejärjestelmäsuunnittelua eikä sitä saisi jättää omaksi saarekkeeksi lainsäädännön ulkopuolelle.

Esityksen mukaan maakunnat sopivat lain mukaisen tienpidon hoitamisesta yhteistoiminnassa enintään yhdeksällä tienpidon yhteistoiminta-alueella. Maakuntaliiton mielestä lähtökohtana tulisi maakuntalain hengen mukaisesti olla, että jokainen maakunta vastaa alueellisen tienpidon ohjauksesta ja tienpidon rahoituksen suunnittelusta, tienpidon ja liikenteen suunnitelman laadinnasta ja tienpidon sopimuksen valmistelusta. Ylimaakunnallinen yhteistyö tienpidossa on nähdäksemme välttämätöntä jo resurssien tehokkaan käytön vuoksi. Maakunnille tulee kuitenkin antaa vapaus sopia keskenään yhteistyöalueista ja maakuntien välisestä yhteistyöstä. Maakuntien yhteistyöstä ei tule säätää esitetyn yksityiskohtaisesti maantielailla vaan jättää yhteistyö maakuntien aidosti yhdessä sovittavaksi asiaksi.