Ajankohtaista

« Takaisin

Työmarkkinatuen kuluja kaavaillaan kuntien ja maakunnan jaettavaksi

Työmarkkinatuen kuluja kaavaillaan kuntien ja maakunnan jaettavaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa työttömyysturvalain muutokseen. Lausuntoa pyydetään lakiluonnoksesta, jossa säädetään pitkään työmarkkinatukea saavien kotikunnalle nyt kuuluvista rahoitusvastuista. Kunnat vastaavat osasta työmarkkinatukimaksuista niin, että arvion mukaan tänä vuonna nämä maksut ovat Pohjois-Karjalan kunnille noin 16 miljoonaa euroa.

Lakiluonnoksessa esitetään, että kuntien rahoitusvastuu muuttuisi maakuntauudistuksen myötä niin, että maakunta ja kunnat puolittaisivat kulut. Tämä tapahtuisi kustannusneutraalista niin, että maakunnille siirrettäisiin valtionosuuksia kompensoimaan työmarkkinatukimenoja. Kyse on myös periaatteellisesti tärkeästä ratkaisusta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa.

- Maakuntahallitus totesi, että kuntien rahoitusosuuden tarkoituksenmukaisuutta on vaikea arvioida, koska lakiluonnoksesta ei käy tarkemmin ilmi ne keinot ja työvälineet, jotka kunnalle jäävät maakuntauudistuksen myötä, kertoi maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

- Mikäli kunnalle ei ole jäämässä riittävästi työkaluja, esim. kuntouttavaa työtoimintaa, niin maksuosuutta tulee voida tarkastella kriittisesti. Kuntien ja maakunnan rahoitusvastuussa työvälineiden ja vastuiden tulee kohdata.

Maakuntahallituksen mielestä lakiluonnosta voi hyvällä syyllä moittia heikosti valmistelluksi sikäli, että mm. arviota taloudellisista vaikutuksista kuntatalouteen yleensä, puhumattakaan yksittäisiin kuntiin, puuttuu kokonaan. On vain maininta siitä, että muutos toteutetaan kustannusneutraalisti. Tämä ei kuitenkaan riitä ajatellen sitä, että lakiluonnoksesta voitaisiin lausua mitään tarkempaa tai ottaa kantaa rahoitukseen ylipäätänsä.

Merkittävää ei ole niinkään mikä tulee olla tarkka maakunta-kunta rahoitusosuus. Luonnoksessa jää epäselväksi millä mekanismilla rahavirrat kunnista vastuiden vähentyessä siirtyvät valtion kassaan. Ja lisäksi millä perusteilla maakunnat saavat vastaavan valtion rahoituksen.