Ajankohtaista

« Takaisin

Hankeraha antoi runsaasti lisävoimaa puurakentamiselle Joensuun Penttilässä

Hankeraha antoi runsaasti lisävoimaa puurakentamiselle Joensuun Penttilässä

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö KKES rakennutti Joensuun Penttilään 6-kerroksisen vuokratalon. Talosta tuli Pohjois-Karjalan ensimmäinen yli 2-kerroksinen puukerrostalo. Talossa on 40 asuntoa ja talo täyttyy parhaillaan uusista asukkaista.

Rakennusprojektiin liittyi Energiatehokas puukerrostalo EAKR -kehityshanke. Säätiön yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

- Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön omistama As Oy Joensuun Pihapetäjä vastasi puukerrostalon rakennuttamisesta. Verkostomaisella ja avoimella hankkeella haluttiin tuottaa tietoa ja synnyttää uutta osaamista rakennusalan ja yritystoiminnan tarpeisiin, kertoo KKES:n toiminnanjohtaja Satu Kokkonen.

- Käynnistimme hankkeen loppuvuodesta 2015. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 366 000 euroa, ja saimme EAKR- ja valtion rahoitusta 256 200 euroa, loppu oli säätiön rahoitusta. Itse talon rakentaminen maksoi toki lähes 6 miljoonaa euroa. Mutta voidaan sanoa, että ilman EAKR-tukirahoitusta, jolla saatiin mm. palkattua 18 kuukaudeksi rakennuttajainsinööri sekä rahoitettua tarvittavat erityissuunnitelmat, puukerrostalo olisi todennäköisesti jäänyt tekemättä.

Tutkimustietoa puukerrostalon rakentamisesta

Hankkeen taustalla oli havainto, että usein puukerrostalorakentamisen pullonkaulaksi on muodostunut rakennuttajien haluttomuus lähteä toteuttamaan korkeampia puukerrostaloja. Niistä ei ole ollut riittävästi puolueetonta tietoa ja toisaalta on pelätty, että puusta rakentaminen on kalliimpaa kuin betonirakentaminen, vaikka kansainväliset esimerkit osoittivat päinvastaista.

Hanke toteutettiin kiinteässä yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. Yhdessä tuotetaan puolueetonta tutkimustietoa puukerrostalorakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvistä asioista, kuten hinnoittelusta, todellisista toteutusajoista ja käytettyjen teknisen ratkaisujen toimivuudesta. Tutkimusyhteistyö sisältää suunnittelu- ja rakennusaikaista sekä myös pitkäaikaista seurantaa. Tutkimus tuottaa opetusmateriaalia ja parantaa siten puukerrostalorakentamisen osaamista ja edistää tiedon levittämistä.

Avoimella toimintatavalla sekä paikallisten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käytöllä pyrittiin saamaan puukerrostalorakentamiselle myönteistä ilmapiiriä alueella toimivien rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja suuren yleisön keskuudessa.

Rakennusaikana noin 350 rakennusalan ammattilaista sekä kuntien ja tiedotusvälineiden edustajaa tutustui työmaahan. Työmaakäyntejä järjestettiin myös rakennusalan opiskelijoille ja opettajille.