Ajankohtaista

« Takaisin

Maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet -raportista lähes 40 lausuntoa

Maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet -raportista lähes 40 lausuntoa

Maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet olivat syyskuun loppuun asti sidosryhmien nähtävillä ja lausunnoilla. Kunnilta ja muilta viranomaisilta saatiin 24 lausuntoa ja lisäksi 15 lausuntoa yrityksiltä, yhteisöiltä ja muilta tahoilta. Lausunnot olivat pääosin myönteisiä.

Vaihekaavojen yhdistäminen kokonaismaakuntakaavaksi, sen strategisuus ja yleispiirteisyys saivat kannatusta. Konkreettisempia kehitystavoitteita elinvoimaisuudesta toki kaivattiin. Yksittäisenä asiana nousi eniten esiin Jaamankankaan tulevaisuus. Muita esiin nousseita teemoja olivat mm. virkistys, kulttuuri ja ilmastonmuutos, jotka otetaan luonnosvaiheessa tarkemmin käsittelyyn.

Lausuntojen pohjalta jatketaan kaavaluonnoksen valmistelua ja luonnos on tavoitteena asettaa nähtäville talven aikana.