Ajankohtaista

« Takaisin

Nippu uusia hankkeita käyntiin ennen kesälomaa

Nippu uusia hankkeita käyntiin ennen kesälomaa

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 19.6. ja teki myönteisen rahoituspäätöksen viidestä uudesta hankkeesta.

Pohjois-Karjala soteosaamisen maakunnaksi -hanke sai 50 000 euron rahoituksen maakunnan kehittämisrahasta. Hankkeen tavoite on tuottaa maakuntauudistukseen liittyen tietoa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittavasta osaamisesta, osaamisen hallinnan välineistä ja menetelmistä sekä sote-osaamisen tuotteistamisesta. Hakijana ovat Karelia ammattikorkeakoulu Oy ja Siun Sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Tarkkuustekniikan poikkitieteelliset innovaatiot -hanke sai myös myönteisen rahoituspäätöksen. Sen budjetti on 99.160 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 69.412 euroa ja muu julkinen rahoitus 29.748 euroa. Hankkeen tavoitteena on selvittää yhdessä tarkkuusvalmistusta harjoittavien yritysten kanssa, millaista osaamista tarvitaan tarkkuustekniikkaa hyödyntävien innovaatioiden synnyttämisessä.

Korkeakoulujen ja yritysten aikaisen vaiheen innovaatioalusta -hankkeen tavoitteena on luoda monialainen innovaatioalusta pk-yrityksille, yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja tutkijoille sekä johtaville globaaleille T&K-toimijoille. Hankkeen rahoitussuunnitelma on 812.323 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 567.523 euroa, kuntarahoitus 81.600 euroa, muu julkinen rahoitus 81.600 euroa ja yksityinen rahoitusosuus 81.600 euroa. Itä-Suomen yliopisto ja Karelia Ammattikorkeakoulu.

DigiELMO-hankkeessa edistää monimuotoisen hyvälaatuisen datan ja siihen perustuvien tuotteiden hyödyntämistä business to business palveluliiketoimintana. Hanke tukee ICT- ja teknologia-alan yrityksiä tuottamaan palveluita mm. metsäpalveluyrityksille. Hankkeen budjetti on 441.042 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 308.729 euroa, kuntarahoitus 29.530 euroa, muu julkinen rahoitus 99.783 euroa ja yksityinen rahoitusosuus 3000 euroa. Hakijana ovat Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus sekä Joensuun Tiedepuisto Oy.

Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa -hankkeessa vahvistetaan kestävän biotalouden liiketoimintamalleja ja tuotekehitystä kiertotalouden näkökulmasta. Lisäksi edistetään biotalouden alalla toimivien tutkijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä sekä edistää tutkimuksen vaikuttavuutta yritys- ja innovaatiotoiminnassa. Hankkeen budjetti on 199.988 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 70 % ja enintään 139.992 euroa ja muu julkinen rahoitus 59.996 euroa. Hankkeen hakijoina ovat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.