Ajankohtaista

« Takaisin

Yhdessä kasvua rakentamaan

Yhdessä kasvua rakentamaan

Pohjois-Karjalan Trendit talouskatsaus julkaistiin 31.10.2017. Se löytyy osoitteesta www.pohjois-karjala.fi/trendit ja sieltä löytyy myös kehitysyhtiöiden toimitusjohtajien PowerPoint-esitykset seutukuntien taloustilanteesta.

Alla maakuntajohtaja Risto Poutiaisen yhteenveto koko Pohjois-Karjalan tilanteesta.

............
 

Suomen talouden viime vuonna käynnistynyt elpyminen sai kuluvan vuoden alussa aivan uudenlaista vauhtia. Liikevaihdon kasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä koko maan tasolla peräti 8,7 %. Vaikka tahti hieman hidastui toisella neljänneksellä, kasvuprosentti oli edelleen kohtuullisen kova, 5,1.


Pohjois-Karjalan talouskehitys on ollut suurimman osan kuluvaa vuosikymmentä vahvempaa kuin maassa keskimäärin. Viime vuonna liikevaihdon kehityksessä mentiin samaa tahtia koko maan kanssa. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvuvauhti Pohjois-Karjalassa kiihtyi 6,7 %:iin, mutta toisella neljänneksellä luku oli selvästi vaatimattomampi (1,1 %).

Tunnelmat ovat tällä hetkellä kaksijakoiset. Vaikka kuluvan vuoden alkupuoliskon kasvuvauhdiksi summautunut 3,7 % oli Pohjois-Karjalassa kovin lukema sitten kevään 2011, koko maan luvuista jäätiin siis jälkeen. Samankaltaisesta asetelmasta kertoo se, että työttömien määrä maakunnassa vähenee, mutta tahti on selvästi hitaampi kuin koko maan tasolla.

Elokuun lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa 15,4 %. Se on liian suuri ja selvästi korkeampi kuin valtakunnallisesti. Vaikka työttömyyskehityksessä on myönteisiä piirteitä – laskussa ovat sekä työttömien kokonaismäärä että nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys, ja myös yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on pysähtynyt – tilanne on haasteellinen. Myös maakunnan muuttoliikeluvut ovat tänä vuonna olleet heikompia kuin mihin viime vuosina on totuttu. Olemmehan olleet lähes koko 2010-luvun muuttovoittomaakunta.

Syksyn Pk-yritysbarometri puolestaan kertoo, että yritysten tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset, mutta eivät likikään niin positiiviset kuin valtakunnallisesti. Kehityksessä on siis tällä hetkellä paljon hyvää, mutta suhteellinen asemamme on muuttunut – puhuttiinpa sitten koko maan keskiarvoista tai kovimmassa vireessä olevista maakunnista.

Tilanteeseen on herätty. Kesän jälkeen käynnistetty Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelma kokoaa maakunnan keskeiset toimijat yhteen pohtimaan keinoja, joilla tavoitellaan vahvempaa työllisyyskehitystä. Joensuun kaupungin toimiessa kokoon juoksijana niin maakuntaliitto, työvoimahallinto, koulutuksenjärjestäjät, kauppakamari ja yrittäjäjärjestö pyrkivät keksimään keinoja tilanteen parantamiseksi. Tavoitteena on mm. selvittää yritysten kasvun ja työllistämisen esteet ja se, miten niihin voitaisiin vaikuttaa.

On selvää, että työllisyystilanteen parantaminen ei ole mikään helppo tehtävä, mutta kun asioihin tartutaan yhdessä, hyviä mahdollisuuksia varmasti löytyy. Talkoisiin tarvitaan myös valtiota. Joitakin tekemisen paikkoja on helppo nimetä jo suoralta kädeltä. Esimerkiksi Joensuun ratapihahankkeen käynnistäminen avaisi suuren mittakaavan mahdollisuuksia. Puuttuva valtionrahoitus on pullonkaulana huomattaville ja merkittävästi työllisyyttä parantaville investointihankkeille. Vuoteen 2030 mennessä suunnitelmissa ovat miljardin euron investoinnit, joista 80 % on yksityisen sektorin hankkeita.

Teksti: Maakuntajohtaja Risto Poutiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto