Baltic Bird - Itämeren alueen saavutettavuuden parantaminen lentoliikenteellä

Baltic Bird hanke keskittyy syrjäisten alueiden lentosaavutettavuuden parantamiseen  Itämeren alueella.  Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueen kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on lentosaavutettavuuden sekä lentoliikenteen liittymäliikenneyhteyksien parantaminen. Välillisesti hanke edistää sosioekonomista koheesiota, talouskasvua sekä kestävää kehitystä partnerialueillaan.

Hankkeella halutaan synnyttää uusia lentoyhteyksiä alueiden hyviin käytäntöihin perustuvilla toimenpiteillä. Näihin kuuluvat mm. lentoliikenteen markkina-analyysit, yhteiset lentoasemien ja lentoreittien markkinointitoimenpiteet sekä matkailumarkkinointistrategioiden ja matkailukohteiden kehittämistä koskevat toimenpiteet.

BALTIC BIRD -hankkeessa  edistetään myös parempia liittymäliikenneyhteyksiä lentoliikenteen ja julkisen lentokenttäliikenteen välillä. Tämä tehdään toteuttamalla tarve- ja SWOT-analyysejä ja levittämällä hyviä käytäntöjä osallistuvien alueiden välillä.

BALTIC BIRD -hankkeen vetäjänä toimii Brandenburgin osavaltion talous- ja Eurooppa-asioiden ministeriö. Suomalaisia partnereita ovat Suomen Itämeri-instituutti, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Elinkeinoyhtiö InLike Oy (Inari), Oulun yliopisto (koulutus- ja tutkimuspalvelut) ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Suomen Itämeri-instituutti toimii hankkeessa yhden työpaketin vetäjänä ja vastaa hankkeen toiminnoista Pirkanmaalla. Muista Itämeren alueen maista hankkeeseen osallistuu partnereina lentokenttäyhtiöitä sekä alue- ja paikallishallinnon organisaatioita Latviasta, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta. Yhteensä hankkeeseen osallistuu 21 partneria.

Baltic Bird hanke päättyy 8.9.2014.