EAY-ohjelmista monialaisia kehittämishankkeita

Euroopan alueellinen yhteistyö eli EAY -ohjelmilla tuetaan EU:n sisärajoilla rajat ylittävää, alueiden välistä yhteistyötä. 

EAY-ohjelmat rahoittavat monialaisia kehittämishankkeita vuosina 2014-2020. Pohjois-Karjalassa rahoitusta voi hakea seuraavista ohjelmista: Pohjoinen Periferia ja Arktinen, Itämeren alueen ohjelma, Interreg Europe, ESPON ja URBACT.

Ohjelmakokonaisuus on jatkoa kaudella 2007–2013 toteutetulle EAY-ohjelmille ja aiemmin toteutetulle INTERREG -yhteisöaloitteelle. Ulkorajayhteistyö siirtyi ENI ja IPA rahoitusvälineiden piiriin päättyneellä kaudella.

Lisätietoa teemasta suomeksi (mm. kansallisen vastinrahoituksen hakuajat) rakennerahastosivuilta kunkin ohjelman omalta alasivulta.