Edunajaminen ja yhteistyö

Edistämme maakunnan myönteistä kehitystä tavoitteena Pohjois-Karjala, jossa on hyvä asua, elää ja tehdä työtä. Tehtävänä on vaikuttaa päätöksiin, joita tehdään valtioneuvoston, eduskunnan ja Euroopan unionin tasolla.

Tärkeintä on yhteistyö ja yhteisen tahdon muodostaminen maakunnan sisällä ja parhaimmillaan myös maakuntien välillä. Pidämme säännöllistä yhteyttä maakunnan kansanedustajiin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös kunnat, yliopisto, elinkeinoelämän organisaatiot, kuntayhtymät, muut julkiset viranomaiset ja oleelliset tahot. Ylimaakunnallisia yhteistyöryhmiä ovat mm. Itä-Suomen neuvottelukunta, Nopeat Itäradat, Pro vt 6 ja Järvi-Suomen kanavat.

Laadimme vuosittain Pohjois-Karjalan esityksen maakunnan toteutettavista hankkeista. Hankeluettelo on helpottanut ja tehostanut maakunnan edunvalvontaa valtionhallinnon suuntaan. Jotta hanke pääsee hankeluetteloon, tulee sen olla toteuttamiskelpoinen, sen omarahoitusosuuden ja toteutussuunnitelman tulee olla selvä ja sitoutuminen vahvaa.

Alueiden kehittämislain myötä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta (TOTSU) tuli maakunnan talousarvioesitys. Hankeluettelo kasataan tulevaisuudessa TOTSUa täydentävänä asiakirjana.