Ajankohtaista

« Takaisin

Parhaita rakennerahastotoiminnan kehittäjiä ja kehittämiskokonaisuuksia palkittiin

Parhaita rakennerahastotoiminnan kehittäjiä ja kehittämiskokonaisuuksia palkittiin

Maakuntaliitto ja ELY-keskus palkitsivat 9. joulukuuta parhaita EU:n rakennerahastotoiminnan kehittämiskokonaisuuksia ja kehittäjiä ravintola Kerubissa järjestetyssä tilaisuudessa.

- Rakennerahastojen kautta on vaikutettu Pohjois-Karjalan kehittymiseen, kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen jo 20 vuoden ajan. Halusimme nyt ensimmäisen kerran palkita hanketyön menestyksekkäitä teemakokonaisuuksia, toimintatapoja ja henkilöitä, kertoo tilaisuuden taustasta EU-hankekoordinaattori Maarit Siitonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

- Mielestämme tällainen palkitseminen tuo osaltaan esille EU-hanketyön tuloksia ja vaikuttavuutta maakunnassa, mutta toivottavasti kannustaa samalla uusiakin toimijoita hakijaksi.

(Tästä linkistä kuvia palkituista. Kuvat viestintätoimisto Salama)

 

Palkittavat perusteluineen:

Penttilän yrityspuisto -hankekokonaisuus

Penttilän yrityspuisto -hankekokonaisuus on käynnistynyt pitkälti John Deere Forestry Oy:n Joensuun tehtaalle tekemien mittavien kehittämistoimien kautta. Yrityspuisto-hankekokonaisuus toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä, mutta alueen avainyrityksen rooli on ollut merkittävä ja saanut aikaan positiivia vaikutuksia mm. toimittajaketjun yrityksissä. Vuosien 2012-2014 aikana yrityspuiston kehittämiseen on sijoitettu noin 7 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta. Yksityistä rahaa hankekokonaisuuteen on sitoutunut samana ajanjaksona noin 50 miljoonaa euroa. Palkinnon noutaja oli John Deeren tehtaanjohtaja Janne Haapasalo.

Älykäs erikoistuminen – materiaali- ja tarkkuustekniikan osaamiskokonaisuus

Älykkääseen erikoistumiseen liittyen palkinto annettiin materiaali- ja tarkkuustekniikan osaamiskokonaisuudelle, jonka parissa Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu ovat tuloksekkaasti työskennelleet. Mainituissa osaamisalueissa on tehty hyvää yhteistyötä jo pitkään usean ohjelmakauden aikana. Toteutetut hankkeet ovat limittyneet ja täydentäneet toisiaan. Teknologia ja materiaalit muodostavat yhden Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen kärjistä, joilla haetaan tulevaisuuden kasvua ja sovellusmahdollisuuksia muille aloille. Palkinnon noutajana olivat professorit Tapani Pakkanen ja Markku Kuittinen Itä-Suomen yliopistosta ja toimialajohtaja Jyrki Kankkunen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Yhteistyöpalkinto; Seudulliset elinkeinoyhtiöt ja Joensuun Tiedepuisto

Seudullisille elinkeinoyhtiöille ja Joensuun Tiedepuistolle annettiin tunnustus hyvästä maakunnallisesta yhteistyöstä ja kasvuohjelmien tuloksekkaasta toteutuksesta. Yhteistyön tiiviys ja avoimuus ovat kansallisestikin ainutlaatuisia. Yrityskehittäjien ja asiantuntijoiden rooli ja asiantuntemus on keskeisesti korostunut kasvuohjelmien toteutuksessa. Tämän johdosta toimitusjohtajien lisäksi haluttiin yksittäisenä henkilönä antaa tunnustus Tiedepuiston hankepäällikkö Veikko Tahvanaiselle. Elinkeinoyhtiöiden palkinnon noutajina olivat toimitusjohtajat Minna Heikkinen Pikesistä, Risto Hiltunen Ketistä, Pekka Nuutinen Josekista ja Jari Lauronen Tiedepuistosta.

Äkillisestä rakennemuutoksesta ennakoituun rakennemuutokseen

Äkilliseen rakennemuutokseen reagointia on toteutettu Pohjois-Karjalassa erityisesti Joensuun ja Keski-Karjalan seutukunnissa. Pohjois-Karjalan prikaatin lakkauttamisesta johtuva Joensuun seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen status päättyy vuoden 2015 lopussa. Samalla kansallinen painopiste on siirtynyt ennakoidun rakennemuutoksen haltuunottoon ja uudenlaisen toimintamallin hyödyntämiseen. Viimeisimpänä äkillisen rakennemuutoksen kohteena Kontiolahden kuntaa muistettiin asiaan liittyen. Palkinnon noutaja oli kunnanjohtaja Jere Penttilä.

Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa –hanke

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on toteuttanut "Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa" ESR-hankkeen, jonka kautta tuloksekkaasti kehitettiin yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa koko maakunnan alueella. Hankkeessa mukana olleiden opiskelijoiden yrittäjämäinen toimintatapa ja elämänasenne, oma-aloitteisuus ja vastuunkanto vahvistuivat sekä opettajien osaaminen kehittyi. Opintoja suoritettiin käytännönläheisesti ja hankkeen tuloksena syntyi 18 yritystä. Hankkeen toiminta on juurrutettu osaksi PKKY:n normaalitoimintaa. Palkinnon noutaja oli suunnittelujohtaja Anne Karppinen, joka vastaanotti palkinnon projektipäällikkö Sari Turusen puolesta.

 

Henkilöpalkinnot:

Palkittiin metsäbiotalouden edistäjänä vanhempi tutkija Lauri Sikanen Luonnonvarakeskuksesta.

Lauri Sikanen omaa vahvan asiantuntija-ja tutkijataustan ja toimii kansallisissa verkostoissa alueemme edustajana. Hän huomioi ja edistää aktiivisesti alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja on luonut kansainvälisiä kumppanuuksia maakuntaan.  Lisäksi Sikanen on ollut mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa useita metsäbiotalouteen liittyviä kehittämishankkeita.

Palkittiin järjestösektorin edustajana Elina Pajula Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksestä.

Elina Pajula on vahva vaikuttaja järjestösektorilla. Hän on laajasti verkostoitunut maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Elinan ja hänen edustamansa organisaation työssä näkyy arvioiva ja kehittävä työote, jolta pohjalta maakunnan asukkaiden hyödyksi on kehitetty palveluita eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Hyvin ajassa kiinni olevan kehittämistyön teemoina on ollut mm. työllisyyden ja osallisuuden tukeminen sekä monikulttuurisuus. Omassa organisaatiossa tehdyn työn lisäksi Elina Pajula on vaikuttanut pitkään järjestösektorilla ja esimerkillisesti kannustanut 3. sektorin toimijoita osallistumaan kehittämishankkeisiin.

Palkittiin maakunnan yhteistyöryhmän jäsen Asko Mäkinen aktiivisesta ja ahkerasta työskentelystä.

Asko Mäkinen on ollut yhteistyöryhmän jäsen vuodesta 2005 lähtien ja hoitanut luottamustehtävää esimerkillisesti ja vastuuntuntoisesti.