Ajankohtaista

« Takaisin

Tilannekatsaus Pohjois-Karjalan Barents-yhteistyöstä

Tilannekatsaus Pohjois-Karjalan Barents-yhteistyöstä

Barentsin Euro-Arktisen Neuvoston ministerikokous pidetään 19.10. BEAC:n puheenjohtajuus siirtyy Venäjältä Ruotsille. Venäjän ulkoministeri Sergey Lavrov ja Suomen ulkoministeri Timo Soini ovat vahvistaneet osallistumisensa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kokoukseen osallistuvat maakuntajohtaja Risto Poutiainen ja yhteyspäällikkö Timo Leinonen.

Ministerikokouksen julkilausumaan voi tutustua tästä

Barentsin alueneuvoston kokous pidetään 18.10. Kokouksessa alueneuvoston puheenjohtajuus siirtyy Kainuulta Finnmarkin läänille, joka esittelee puheenjohtajuusohjelmansa. Muita kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. Kainuun aluekomitean ja -neuvoston puheenjohtajien tiedonannot työstä menneellä kaksivuotiskaudella sekä virkamieskomitean (CSO) tiedonanto Venäjän puheenjohtajuuskaudelta sekä kansainvälisen Barents-sihteeristön tiedonanto työstä 2015–2017. Lisäksi alueneuvosto käsittelee Barentsin ohjelman 2019–2023 luonnosta.  Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kokoukseen osallistuvat maakuntajohtaja Risto Poutiainen ja yhteyspäällikkö Timo Leinonen.

Alueneuvoston julkilausuman voi lukea tästä.

Barentsin aluekomitean kokous järjestetään 17.10. Asialistalla ovat edellisen kohdan tiedonantojen lisäksi mm. Barentsin työryhmien toimintaohjeet ja mandaatit, alueellisten työryhmien vuosiraporttien käsittely sekä Barentsin verkostojen vahvistaminen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kokoukseen osallistuu yhteyspäällikkö Timo Leinonen.

Kokouksissa tehtyjä aloitteita:

· Suurpeto-seminaarin järjestämien Barentsin alueella. Kyseessä on Västerbottenin ehdotus, jota Pohjois-Karjala ja Arkangelin alue kannattivat. Arkangelin alueella karhut tulevat yhä lähemmäksi asutuskeskuksia ja jopa kaupunkien keskustoihin.

· Korkean tason "Barents Davos"-foorumin järjestäminen. Venäjä on ehdottanut korkean tason alueellisen foorumin järjestämistä säännöllisesti, kun BEAC täyttää ensi vuonna 25 vuotta. Sen avulla voidaan viestittää Barents-yhteistyön tärkeyttä, nostaa alueen poliittista panoarvoa ja keskustella laajasti Barents-yhteistyön toimista parantaa alueen sosiaalista ja taloudellista tilaa. Tilaisuus olisi tarkoitettu sekä kansallisen että alueellisen tason viranomaisille, yrityksille, tutkijoille ja medialle.

· Pohjois-Karjala ehdotti rajanylittävän taloudellisen yhteistyön seminaarin järjestämistä Karjalan tasavallan Business Weekin yhteydessä elokuussa 2018 Petroskoissa.

· Viisumivapauden edistäminen Barentsin alueella: Barentsin alueneuvoston uusi puheenjohtajamaakunta Finnmark Norjasta aikoo puheenjohtajakaudellaan edistää poliittisesti viisumivapauden käyttöönottoa Barentsin alueella. Tämä edistäisi erityisesti matkailun, mutta myös liiketoiminnan kehittymistä. Venäjän kulttuuriministeriö on tehnyt aloitteen laivamatkustajien 72 h viisumivapauden laajentamisesta koskemaan myös Murmanskin ja Arkangelin satamia. Nykyään lautta- ja risteilymatkustajat voivat tehdä 72 tunnin viisumivapaita matkoja Pietariin, Viipuriin Kaliningradiin, Vladivostokiin, Korsakoviin, Novorossiyskiin ja Sochiin.

Barentsin aluestrategian 2019-2023 valmistelu käynnistynyt

Kainuun liitto on käynnistänyt Barentsin valmisteluprosessin yhteistyössä Norjan, Ruotsin ja Venäjän alueiden kanssa. Aluestrategian valmistelutyöhön alueneuvosto nimitti nelihenkisen työryhmän: Mikael Bergström (Ruotsin edustaja, Västerbotten), Markus Karlsen (Norjan edustaja, Finnmark), Yuri Smirnov (Venäjän edustaja, Murmansk) ja Katja Sukuvaara (Suomen edustaja, Kainuu).

Strategiatyön taustaksi ja perustaksi työryhmä kokosi tietoa kaikilta Barents-yhteistyön jäsenalueilta kullekin alueelle tärkeistä tavoitteista ja painopistealueista, jotka tulisi sisällyttää uuteen Barentsin aluestrategiaan vuosille 2019 - 2023. Tavoitteena oli tunnistaa erityisesti alueiden yhteiset kehittämistarpeet ja konkreettiset tavoitteet, joiden saavuttamiseen voidaan Barents-yhteistyöllä vaikuttaa.

Aluestrategian linjaukset esitellään Barentsin ministerikokouksessa ja alueneuvoston kokouksessa. Sen jälkeen aluestrategian valmistelu jatkuu Finnmarkin johdolla. Asiakirja lähetetään joulukuussa viralliselle konsultaatiokierrokselle Barentsin jäsenalueiden poliittisille päättäjille. Barentsin alueneuvosto hyväksyy asiakirjan vuoden 2018 aikana.

Pohjois-Karjalasta edustajat Barentsin työryhmiin

Pohjois-Karjala hyväksyttiin Barentsin alueneuvoston jäseneksi viime marraskuussa. Barents-yhteistyössä työryhmät ovat tärkeä väline yhteisen Barents-ohjelman toteuttamisessa. Asiantuntijaryhminä ne valmistelevat ja toteuttavat alan hankkeita ja edistävät alan toimijoiden verkottumista ja yhteistyötä Barents-alueella.

Tavoitteena on, että pohjoiskarjalaiset edustajat edistävät maakunnan yritysten kansainvälistä liiketoimintaa, lisäävät toimijoiden palveluiden ja osaamisen vientiä sekä tukevat Pohjois-Karjalaan suuntautuvan matkailun kasvua.

Maakunnan edustajat työryhmiin vuosille 2017-2018 ovat:

Alueelliseen ympäristötyöryhmään Jukka Nykänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta
Alueelliseen liikenteen ja logistiikan työryhmään Jyrki Suorsa Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta
Alueelliseen investointien ja talousyhteistyön työryhmään Arja Nevalainen Josek Oy:stä
Yhdistettyyn kulttuuriryhmään Hanna Susitaival Taiteen edistämiskeskuksesta
Yhdistettyyn koulutuksen ja tutkimuksen työryhmään Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta
Yhdistettyyn terveyden ja sosiaaliasioiden työryhmään Tuula Kääriäinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta
Yhdistettyyn matkailutyöryhmään Pekka Huovinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta
Yhdistettyyn nuorisoryhmään Maria-Katariina Antonov
Taloustyöryhmään/Barentsin metsäsektorin verkostoon Timo Karjalainen Luonnonvarakeskuksesta

Pohjois-Karjalan Barents-yhteistyön tavoitteena vuonna 2017 on:

• hankkia tietoa Barentsin eri työryhmien toiminnasta ja hyödyistä Pohjois-Karjalan kannalta
• edistää pohjoiskarjalaisten toimijoiden ja yritysten verkottumista Barentsin muiden alueiden kanssa
• vaikuttaa uuden Barents-ohjelman 2019–2023 tavoitteisiin, prioriteettialojen valintaan ja suunniteltuihin toimenpiteisiin

Muuta:

· Seuraava Barentsin aluekomitean ja –neuvoston kokous pidetään Rovaniemellä 23.-24.5.2018

· Barentsin kulttuuristipendien saajat palkittiin ja Suomesta stipendin sai valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä Ylitorniosta. Rajajoen toiselle puolelle Ruotsiin meni stipendi Mona Mörtlundille, joka kirjoittaa ja esittää meän kielisiä runoja ja romaaneja. Norjasta palkittiin kiertävä Samovarteateret, jota johtaa Bente Andersen. Venäjän stipendin sai Karjalan tasavallan etnokulttuuristen aloitteiden tukemisen ja kehittämisen säätiö.

Teksti: Yhteyspäällikkö Timo Leinonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto