Ajankohtaista

« Takaisin

Tavoitteena vähähiilisempi yhteiskunta

Tavoitteena vähähiilisempi yhteiskunta

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää EAKR-tukea hankkeisiin, jotka vahvistavat yritysten, elinkeinoelämän ja alueen innovaatiotoimijoiden yhteistyötä. EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille. Tällaisia hankehakemuksia toivotaan myös 22.9. päättyvään hakuun. 

Vähähiilisten hankkeiden moninainen kirjo

Vähähiilisen talouden keskeisimpinä ohjelmakohteina ovat energiankäytön tehostamisen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on rahoittanut tähän mennessä yhteensä 13 vähähiilinen talous -teemaan liittyvää hanketta. Hankkeissa vähähiilisyyttä lähestytään erilaisista näkökulmista, mutta punaisena lankana on tavoite vähähiilisemmästä yhteiskunnasta.

Esimerkiksi Sirkkalan energiapuisto -hankekokonaisuudessa rakennettiin energiapuisto Karelia-ammattikorkeakoulun Sirkkala-kampukselle. Energiapuisto on hybridienergiajärjestelmien tutkimus-, testaus- ja oppimisympäristö, joka tuo yhteen alan yritykset, opiskelijat, koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset. Energiapuistossa selvitetään myös eri energiantuotantomuotojen todellisia käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä koko toimintaketjun kustannusrakennetta ja energiatehokkuutta kokonaisenergiataseen ja resurssitehokkuuden näkökulmasta.

Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra -hankkeessa kartoitettiin ja mallinnettiin ne keinot, joilla vanha kerrostalo- ja lähiötyyppinen asuinalue voidaan muuttaa energia- ja resurssitehokkuudeltaan nykyaikaiseksi "älykkääksi" (SmartCity) kaupunginosaksi. Hankkeen lukuisat toimet koskivat mm. täydennys- ja korjausrakentamista, ekomateriaalien käyttöönottoa, energiateknologian käyttöönottoa, esteettömyyden lisäämistä ja infrastruktuuria. Hankkeessa tuotettu tieto ja osaaminen soveltuvat käytettäviksi myös muiden vanhojen lähiöiden uudistamiseen.

Kiertotalouden mahdollisuuksista puurakentamiseen

Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit -hankkeen tavoitteena oli kiertotalouden edistäminen teollisissa yrityksissä. Hankkeen toimialueen yrityksistä laadittiin materiaali- ja energiavirtaselvityksiä ja luotiin toimintasuunnitelma resurssitehokkuuden edistämiseksi. Hankkeen tuloksena markkinoille tuotiin mm. uusia vähähiilisyyttä edistäviä tuotteita ja ratkaisuja, jotka liittyivät uusiutuvan energian käyttöönottoon, tehokkaampaan jätteiden kierrätykseen sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista -hankkeessa kerättiin tietoa kuluttajien jätteenlajitteluun ja kierrätykseen liittyvistä ongelmista ja tiedon pohjalta testataan ratkaisuja. Käynnissä olevan hankkeen tavoitteena on energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattaminen ja liiketoiminnan edistäminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Teollisen rakentamisen ratkaisut – arvoketjumallista liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on kehittää puurakentamisen arvoketjuja, joiden toiminnan tuloksena syntyy uusia innovatiivisia ja kustannustehokkaita tuote- ja palveluratkaisuja asunto-, koulu- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Lisäksi tuotetaan avointa ja puolueetonta tietoa yritysten ja tutkimuksen käyttöön liittyen suuren mittakaavan puurakentamisen kohteiden toteutuksesta ja ylläpidosta.

Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin rakennerahastotietopalvelussa.

Rakennerahasto-ohjelman seuraava haku Itä-Suomessa päättyy 22.9.2017 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Tämän jälkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kautta myönnettävissä EAKR-hanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.