Karelia CBC -ohjelma jatkaa rajanylittävän yhteistyön tukemista Euregio Karelia alueella

 

Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan alueella jatketaan rajan ylittävän yhteistyön rahoittamista ohjelmakaudella 2014–2020 Karelia CBC -ohjelmalla. Ohjelma käynnistyy vuoden 2017 alkupuolella.

Karelia CBC -ohjelman tavoitteena on tehdä ohjelma-alueesta houkutteleva ihmisille elää ja työskennellä sekä yrityksille sijoittua ja toimia.

Ohjelmalla on neljä toimintalinjaa.

  • Toimintalinjan 1 "Kasvava rajanylittävä yhteistyö" tavoitteena on rajanylittävän yritysyhteistyön kehittäminen ja uusien työmahdollisuuksien luominen alueelle.
     
  • Toimintalinja 2 "houkutteleva kulttuuriympäristö" tukee kestävien ja monipuolisten kulttuuripalveluiden kehittämistä.
     
  • Toimintalinja 3 "Puhdas ja miellyttävä elinympäristö" keskittyy alueen asuin- ja työympäristön parantamiseen.
     
  • Toimintalinjalta 4 "Toimivat rajanylitykset" rahoitetaan suuria investointihankkeita, joilla pyritään poistamaan pullonkauloja ohjelma-alueen kansainvälisiltä rajanylityspaikoilta sekä parantamaan niiden turvallisuutta.

Rahoitus ohjelmakaudella 2014–2020 koostuu EU-rahoituksesta (21,50 M€) sekä Suomen (10,75 M€) ja Venäjän (10,75 M€) kansallisesta vastinrahoituksesta. Julkisen tuen kokonaissumma on 43 M€.

Uutena tällä ohjelmakaudella on Pohjois-Karjalan liitännäisjäsenyys Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC –ohjelmassa, joka mahdollistaa rahoituksen hakemisen myös tästä eteläisemmän alueen ohjelmasta. Lisäksi pohjoiskarjalaiset toimijat voivat osallistua pohjoisen Kolarctic CBC –ohjelman hankkeisiin, jos ne liittyvät Barents yhteistyöhön.