Ilmasto- ja energiaohjelma

Pohjois-Karjalaan on laadittu maakunnallinen ilmasto- ja energiaohjelma. Vuoteen 2020 tähtäävä ohjelma esittää maakunnan näkemyksen EU:n ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi Pohjois-Karjalassa. Ohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Maakunta pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä EU:n 20 %:n ilmastotavoitteita enemmän vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on yli 80 %.

Lämmöntuotantoon ei haluta enää tavoitevuonna käyttää öljyä, vaan se hoidetaan lähes sataprosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä. Myös sähköä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä yli oman tarpeen.

Julkaisut

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma (pdf)

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman tiivistelmä (pdf)

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman tiivistelmä englanniksi (pdf)

lmastonmuutos Pohjois-Karjalan mahdollisuutena (pdf)

Esitys ilmastonmuutoksen hillintäprosessin käynnistämiseksi Pohjois-Karjalassa (pdf)
          

Seuranta-aineisto

Kasvihuonekaasujen seurantaraportti 2/2014 ja Pdf-esitys seurannasta 4.2.2014
          

Esittelymateriaali

Ohjelman esittelykalvot suomeksi (PowerPoint)

Posterit