Bioenergiapäivät

ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAPÄIVÄ 26.5.2014, Kuopio

Nykyinen toimintaympäristö ja sen tuleva kehitys

 • Maakuntaohjelma, Suomen rakennerahasto-ohjelma ja muut ohjelmat energiankäyttötavoitteiden toteuttajina, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto

 • Savon Voiman puheenvuoro, liiketoimintajohtaja Maija Henell

 • Kuopion Energian puheenvuoro, tuotantojohtaja Peter Seppälä

 • Metsäenergian mahdollisuudet, aluejohtaja Risto Helle, Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut

 • Energia-alan kansalliset ja EU:n tavoitteet, tukijärjestelmän kehitys, hallitusneuvos Päivi Janka, TEM

Energia-alan tuotekehitys ja uudet toimintamallit

 • Jäte-energia, Itä-Eko -hankkeen projektipäällikkö Janne Kuronen

 • Bioöljy, aluejohtaja Timo Partanen, Fortum Power and Heat Oy (ei ollut paikalla, mutta toimitti esityksensä)

 • Biokaasu, toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy

 • Bioprosessit orgaanisten jätevirtojen hyödyntämisessä, tutkimuspäällikkö Eero Antikainen, Savonia Kuopio

 • Bio- ja kierrätyspolttoaineiden energiahyödyntämiseen liittyvät tutkimuspalvelut Savonian Varkauden kampuksella, projektipäällikkö Jukka Huttunen, Savonia Varkaus

 • Jäteperäisten raaka-aineiden hyödyntämismahdollisuudet tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmässä, Tuomas Huopana, Itä-Suomen yliopisto

 • Sähkön käytön pitkän aikavälin ennustaminen hyödyntäen julkista paikkatietoa, Jukka Saarenpää, Itä-Suomen yliopistoITÄ-SUOMEN BIOENERGIAPÄIVÄ 11.6.2013 - Uusiutuva energia Etelä-Karjalassa

Kunnat/kaupungit/julkiset toimijat ja yritysyhteistyö

 • Uusiutuva energia 20-20-20,Tavoitteet ja tulokset Suomessa/Itä-Suomessa, Jari Lantta, Etelä-Karjalan liitto

 • Suuntana hiilineutraali Parikkala, Sakari Paakkinen, kunnanvaltuuston pj.

 • Biotalous – hankkeen kolmen kärki, projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi.

 • Saimaa Biorefine Valley, bioliiketoiminnan kehitysalustat, Laura Peuhkuri, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Uudistuva teollisuus ja asiantuntijuus

 • Biokaasun mahdollisuudet ja rooli alueella, Pasi Torri, Gasum Oy

 • Pienen mittakaavan CHP-laitoskonsepti biomassalle, Lasse Koskelainen, teknologiajohtaja, Ekogen Oy

 • Yliopisto suunnan näyttäjänä, Juha Varis, LUT Green Campus

Innovatiiviset hajautetut ratkaisut

 • Uusiutuvan energian konseptit integroituna innovatiiviseen liikkumiseen, Miko Huomo, Green Energy Finland Oy/ Jyri Leinonen, Elmotion Oy

 • Tuulivoimaa sisämaassa, DI Oskari Pylkkönen, TuuliSaimaa Oy

 • Energianeuvonta Etelä-Karjalassa ja Itä-Suomessa, Ville Reinikainen projektipäällikkö, ENNE -hanke

 • Energianeuvonta Etelä-Savossa, Fiia Nurminen, Miktech

 • Energianeuvonta Pohjois-Karjalassa, Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

 • Green Energy Showroom, Hanna Huppunen,Wirma Oy


 
ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAPÄIVÄT 7.–8. kesäkuuta 2012 Joensuussa

"Itä-Suomi uusiutuu – Uusiutuvan energian uudet tuotteet ja palvelut"

Itä-Suomen bioenergiapäivät on Itä-Suomen maakuntaliittojen bioenergiasektorin vuosittainen päätapahtuma. Tänä vuonna tapahtuman järjestelyvastuussa on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja RoK-FOR – hanke. Tapahtuman teemoina ovat bioenergiasektorin mahdollisuudet, uudet investoinnit sekä uusiutuva energia liikenteessä.

Bioenergian mahdollisuudet Itä-Suomessa - Järjestyksessään viidensien Itä-Suomen bioenergiapäivien antia (7.-8.6.2012 Joensuu)

Metsäenergiasta on moneksi!

 • Avaus: maakuntajohtaja Pentti Hyttinen

 • Uusiutuvan energian edistäminen Suomessa, Timo Määttä, Motiva

 • Ilmastopolitiikka ja metsäenergia, Jukka Alm, Metla

 • Metsäenergian osaamiskeskittymä, Lauri Sikanen, Itä-Suomen yliopisto

 • Bioöljylaitosinvestointi Joensuuhun, Timo Partanen, Fortum Power and Heat Oy

Itä-Suomi uusiutuu - millä edellytyksillä?

 • Itä-Suomi uusiutuu – mahdollistavat näkymät, maakuntasuunnittelija Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

 • Raaka-ainevarojen kestävyys, professori Antti Asikainen, Metla

 • Pienkokoluokan sähköntuotannon näkymät, tutkija Petri Rousku, LUT

 • Osaaminen vientituotteena, professori Ari Pappinen, Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomi uusiutuu - tekemisen kautta!

 • Uudet biojalostamohankkeet Itä-Suomessa, Timo Saarelainen, Green Fuel Nordic Oy

 • Sähköajoneuvot tulevat, Sini Eronen, Hermia Oy

 • Liikennebiokaasu energiapaletissa, projektipäällikkö Ari Lampinen, Puhas Oy

 • Bioenergiaa, biopohjaisia tuotteita ja puurakentamista? Koordinaattori Timo J. Hokkanen Pohjois-Karjalan ELY -keskus/ Rok-FOR -hanke

Asiantuntijahaastattelut (videot) ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAPÄIVÄT 14.-15.6.2011 Mikkelissä

Metsäbioenergia, tiistai 14.6.2011
EU -tason ja kansalliset metsäbioenergian lisäystavoitteet ovat merkittäviä. Niihin pääseminen edellyttää uusia liiketoimintakonsepteja, uusia polttoaineen jalostustekniikoita, uusia polttoainetuotteita ja uudentyyppisiä logistisia ratkaisuja. Seminaarissa pureudutaan näihin haasteisiin ja kuullaan mm. Metso Powerin uusimmista ratkaisuista ja hollantilaisen Topell Energy:n kokemuksia biohiilen tuotannosta. Seminaarissa puheenvuoroja myös seuraavista organisaatioista: Etelä-Savon Energia Oy, Fibrocom Oy, Jyväskylän Energia Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metsäteho Oy, Miktech Oy, Työ- ja elinkeinoministeriö, Vapo Oy.

 • Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto

 • Petteri Kuuva, Työ- ja elinkeinoministeriö

 • Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy

 • Mika Säynäjäkangas, Vapo Oy

 • Tapo Lehtoranta, Jyväskylän Energia -yhtiöt

 • Mika Muinonen, Miktech Oy

 • Tapio Ranta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 • Robin Post van der Burg, Topell Energy

 • Mauri Laitinen, Fibrocom Oy

Ekotehokas loma-asuminen, keskiviikko 15.6.2011
Suomessa on lähes puoli miljoonaa loma-asuntoa. Samalla kun loma-asuntojen kokonaismäärä kasvaa ja tarjonta monipuolistuu, rakentamisen painopiste on siirtynyt olemassa olevan rakennuskannan peruskorjaukseen ja varustetason parantamiseen. Tulevaisuudessa yhä useampi loma-asunto on myös keskuksissa, mikä asettaa omat erityispiirteensä loma-asumiseen. Onko Mäntyharjusta Etelä-Savon Rukaksi ja onko Ekopassi vastaus lomarakentamisen energiatehokkuustavoitteisiin? Ekotehokkaan loma-asumisen haasteita ja mahdollisuuksia alustavat mm. johtava asiantuntija Karoliina Auvinen Sitrasta, toimitusjohtaja Jouko Kinnunen Motivasta ja erikoistutkija Jyri Nieminen VTT:sta. Seminaarissa puheenvuoroja myös seuraavista organisaatioista: Aalto yliopisto, Etelä-Savon ELY -keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kangasniemenkunta, Mäntyharjun kunta, Oulun yliopisto, Poklossi Oy, Puusta Innovations Oy, Suomen Ympäristökeskus.

 • Karoliina Auvinen, Sitra

 • Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus SYKE

 • Jyri Nieminen, VTT

 • Kimmo Lylykangas, Aalto-yliopisto

 • Jouko Kinnunen, Motiva Oy

 • Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus

 • Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy

 • Jussi Teittinen, Mäntyharjun kunta

 • Timo Ovaskainen, Poklossi Oy