Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2021 luonnos ja siihen liittyvä ympäristöselostus

Maakuntaohjelmassa esitetään ja kootaan yhteen Pohjois-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät, maakunnan kehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen voimavarat. Lisäksi asiakirjaan kuuluu ympäristöseloste.

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alue kehitykseen. Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöä. Maakuntaohjelman aikajänne on 4 vuotta (2018–2021).

Lisätietoja antavat:

 • POKAT 2021: kehittämisjohtaja Eira Varis, puh. 050 307 4806, 
  eira.varis(at)pohjois-karjala.fi   
 • POKAT 2021: aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen, puh. 040 559 2210, 
  pia.pitkanen(at)pohjois-karjala.fi
 • Älykkään erikoistumisen strategia: aluekehityspäällikkö Maarit Siitonen,
  puh. 0400 668 149, maarit.siitonen(at)pohjois-karjala.fi  
 • Ympäristöselostus: ympäristösuunnittelija Jukka Nykänen,
  puh. 050 447 8303, jukka.nykanen(at)pohjois-karjala.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

Maakuntahallitus päätti käynnistää Pohjois-Karjalan seuraavan maakuntaohjelman laatimisen vuosille 2018–2021.

Suomessa laadittavat maakuntaohjelmat valmistellaan muutostilanteessa ja niiden rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden kannalta, kun uudet maakunnat aloittavat työnsä. Viime vuodet maakuntaohjelman rahoitus on Pohjois-Karjalassa ollut vuositasolla noin 170 miljoonaa euroa.

Aikataulutavoite on, että maakuntavaltuustot hyväksyvät valmisteltavat maakuntaohjelmat vuoden 2017 viimeisessä kokouksessa.

Maakuntaohjelman sisältö

POKAT 2021 maakuntaohjelman linjausten lähtökohtina ovat POKAT 2017 ja siihen sisältyvän maakuntastrategia, Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen valinnat, Pohjois-Karjalan aluerakenne 2040 linjaukset sekä valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, jotka on linjattu Aluekehittämispäätös 2016-2019, Alueiden kilpailukyky ja sujuva arki julkaisussa (Työ-ja elinkeinoministeriö 28/2016). Linjatut alueiden kehittämisen painopisteet:

 • uudistumisella kasvua
 • elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta
 • hyvinvointia kumppanuuksilla

ovat keskeisiä tavoitteita alueiden uudistumisen ja elinvoimaisuuden edistämisessä. Maakuntaohjelmassa kuvataan, kuinka painopisteitä toteutetaan alueen lähtökohdista.