POKAT 2021

POKAT 2021 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Sen visiona on älykäs erikoistuminen, öljyvapaa maakunta ja elinikäinen osallistuminen.

Älykkään erikoistumisen ytimen muodostavat elinkeinojen kehittämisessä kaksi kansainvälisen tason osaamiskokonaisuutta: metsäbiotalouden uudet ratkaisut sekä teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina.

Merkittävää kasvun potentiaalia maakunnassa on myös kaivannaistoiminnalla ja matkailulla. Lisäksi luonnonvara-aloista maataloudella ja ruoantuotannolla on tärkeä merkitys.

Pohjois-Karjalan tavoitteena on vapaus fossiilisista öljyistä: maakunnassa halutaan olla eturintamassa tuottamassa ja käyttämässä uusiutuvia energioita kestävästi ja resurssiviisaasti.

Elinikäinen osallistuminen on tavoite nähdä ikääntyvä väestörakenne haasteen sijasta myös mahdollisuutena.

Maakuntaohjelman painopisteet ovat:

  • Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta – Hyvä saavutettavuus ja toimintaympäristö
  • Uudistumisella kasvua – Monipuolinen, kestävä ja työllistävä elinkeinorakenne
  • Hyvinvointia kumppanuuksilla – Sujuva arki

Maakuntaohjelman läpileikkaavia teemoja on neljä:

  • asuin- ja elinympäristö -teema nostaa esille maakunnan vetovoiman ja tunnettuuden kriittiset kysymykset,
  • kaupunki- ja maaseutukehittämisen erityispiirteet -teema varmistaa maakunnan sisäisen kehityksen
  • tasapuolisuuden,
  • resurssiviisaus on monialainen mahdollisuus ja
  • uutena teemana maakuntaohjelmassa painotetaan turvallisuutta, joka on ymmärretty laajasti.

Maakuntaohjelmalla ohjataan maakuntaan osoitettujen EU-varojen ja muiden resurssien käyttöä. Sen rahoitus arvioidaan olevan vuositasolla noin 170 miljoonaa euroa. Ohjelman on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja siihen on osallistunut yli 400 asiantuntijaa. Maakuntavaltuusto hyväksyi POKAT 2021 maakuntaohjelman vuosille 2018-2021 joulukuussa 2017.