Joustava EU-rahoitus

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat samaa ohjelma-aluetta rakennerahastokaudella 2014–2020. EU-raha, valtion vastinraha ja toimijoiden rahoitus yhteen laskettuna, on tällä ohjelmakaudella käytettävissä Pohjois-Karjalassa n. 220 miljoonaa.

Maakuntaliitto myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 

EU-rahoitusta haettavana

Pohjois-Karjalassa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahastoohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

Ohjelman toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Lisätietoa hausta www.rakennerahastot.fi -sivulta.