POKAT 2017 - maakuntaohjelma vuosille 2014–2017

POKAT 2017 - Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelman toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kestävällä tavalla.

Maakuntaohjelma on aluekehityksen ohjenuora lähivuosille. Maakunnan ohjelmaa on kaikkien alueemme viranomaisten toteutettava. Käytännössä kaikkien maakunnassa käynnistettävien hankkeiden on oltava maakuntaohjelman linjausten mukaisia.

Maakuntaohjelman rahoitus on vuositasolla noin 170 miljoonaa euroa.

Ohjelman tavoitteena on muun muassa, että vuonna 2017 maakunnan työttömyysaste on laskenut 7,5 prosenttiin, kokonaisnettomuutto on plussalla 170 ja väkiluku on 165 000 asukasta.

Tarkemmin ohjelmaa toteutettavat toimenpiteet ja suuremmat hankkeet priorisoidaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassaToimeenpanosuunnitelma valmistellaan kahden vuoden välein ja sitä voi tarvittaessa tarkistaa vuosittain. 
 

POKAT 2017 kärjet voidaan tiivistää:

Älykäs erikoistuminen - Pohjois-Karjalassa panostetaan valikoituihin tuotannollisiin aloihin. Erityisesti haetaan yritysten ja osaamisen kansainvälisen tason kilpailukykyä.

Öljyvapaa maakunta – Voimistuva biotalous ja ilmastonmuutoksen huomioiminen antaa hyvät mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa resurssiviisaaseen toimintaan. Fossiilisista öljyistä vapaa maakunta on kova, mutta realistinen tavoite.

Elinikäinen osallisuus – Ikääntyvä väestörakenne on alueelle paitsi haaste myös mahdollisuus. Eri-ikäisten ihmisten aktivoinnilla halutaan maakunta koettavan kaikenikäisten kotimaakuntana.