Maakuntauudistuksen valmistelussa hyvä yhteinen sävel

Pohjois-Karjalassa on vauhdikkaasti ja hyvässä yhteistyössä käynnistetty maakuntauudistusta koskeva esiselvitys ja siihen liittyvä valmistelu. Pohjois-Karjala on edelläkävijä uudistuksessa, maakunnassa on löydetty laaja yhteisymmärrys ja yhteinen tahtotila viedä uudistusta eteenpäin.

Uudistuksen lakiluonnokset julkaistiin osoitteessa www.alueuudistus.fi. Valtakunnallinen lausuntokierros hallituksen esityksestä on 31.8. - 9.11. Lakiluonnoksissa linjataan tarkemmin tulevien maakuntien tehtävät. Valmistelua tekee sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Valtakunnallisesti sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano on raamitettu neljään vaiheeseen:

1) esivalmistelu (1.7.2017 saakka),

2) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin) (1.7.2017 – 1.3.2018),

3) maakunnan käynnistymisvaihe (1.3.2018 – 31.12.2018) ja

4) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2019 alkaen).Maakuntauudistus on Pohjois-Karjalan kannalta tärkeä ja mittava uudistus. Maakunnille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä sekä lisäksi eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Maakuntauudistuksessa luodaan julkiseen hallintoon kolme tasoa: valtio, maakunta ja kunta. Maakuntaa johtaa vaaleilla valittu valtuusto, joka valitaan presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa 2018.

Pohjois-Karjalassa maakuntauudistuksen valmistelu on käynnistetty käytännön toiminnan kautta. On tärkeää miettiä uusia parempia ja tehokkaampia toimintamalleja asioiden hoitamiseen.

Käynnistetty esiselvitys on nimetty "Siun Sotesta Meijän Maakuntaan". Sen sisältönä on maakunnan tehtävien määrittely valtion, maakunnan ja kuntien välillä, uusien toimintamallien sekä maakuntauudistuksen valmistelun käynnistäminen.

Kevään aikana nostettiin valmiutta tulevaan uudistukseen. Nyt ollaan siirtymässä varsinaiseen valmisteluun. Alkusyksystä organisoidaan ryhmät, joissa käytännön valmistelutyö tehdään. Edessä on mittava urakka. Rohkeutta mennä kohti uutta ja tuntematonta tarvitaan eikä erilaisia näkökulmiakaan kannata pelätä.

Maakuntauudistuksen organisoitumisessa on otettu mallia Siun Sotesta, jonka mukaisesti on nähty tärkeänä luottamushenkilöiden vahva mukanaolo muutoksessa. Jo valmistelun alkuvaiheessa on muodostettu poliittinen ohjausryhmä ohjaamaan esiselvitystä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Hanna Huttunen ja varapuheenjohtajana Juha Hämäläinen.

Asioiden käytännön valmistelusta vastaa puolestaan johtavista virkamiehistä koostuva koordinaatioryhmä. Se koostuu Pohjois-Karjalan ja Heinäveden kuntien, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen (2), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtajista. Ryhmän kokoonpanoa ollaan täydentämässä Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Karjalan TE-toimiston edustajalla. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana on Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Maakuntauudistukseen liittyen Pohjois-Karjala on valittu työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin.