Maakuntauudistuksen valmistelussa hyvä yhteinen sävel

Pohjois-Karjalassa on vauhdikkaasti ja hyvässä yhteistyössä käynnistetty maakuntauudistusta koskeva esiselvitys ja siihen liittyvä valmistelu. Pohjois-Karjala on edelläkävijä uudistuksessa, maakunnassa on löydetty laaja yhteisymmärrys ja yhteinen tahtotila viedä uudistusta eteenpäin.

Uudistuksen lakiluonnokset julkaistiin osoitteessa www.alueuudistus.fi. Valtakunnallinen lausuntokierros hallituksen esityksestä on 31.8. - 9.11. Lakiluonnoksissa linjataan tarkemmin tulevien maakuntien tehtävät. Valmistelua tekee sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Valtakunnallisesti sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano on raamitettu neljään vaiheeseen:

1) esivalmistelu,

2) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin) 

3) maakunnan käynnistymisvaihe (1.1.2019-31.12.2019)

4) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2020 alkaen).


Maakuntauudistus on Pohjois-Karjalan kannalta tärkeä ja mittava uudistus. Maakunnille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä sekä lisäksi eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020.

Maakuntauudistuksessa luodaan julkiseen hallintoon kolme tasoa: valtio, maakunta ja kunta. Maakuntaa johtaa vaaleilla valittu valtuusto.

Pohjois-Karjalassa maakuntauudistuksen valmistelu on käynnistetty käytännön toiminnan kautta. On tärkeää miettiä uusia parempia ja tehokkaampia toimintamalleja asioiden hoitamiseen.

Käynnistetty esiselvitys on nimetty "Siun Sotesta Meijän Maakuntaan". Sen sisältönä on maakunnan tehtävien määrittely valtion, maakunnan ja kuntien välillä, uusien toimintamallien sekä maakuntauudistuksen valmistelun käynnistäminen.

Maakuntauudistuksen organisoitumisessa on otettu mallia Siun Sotesta, jonka mukaisesti on nähty tärkeänä luottamushenkilöiden vahva mukanaolo muutoksessa. Jo valmistelun alkuvaiheessa on muodostettu poliittinen ohjausryhmä ohjaamaan esiselvitystä.