Mikä on Pohjois-Karjalan maakunta- ja sote-uudistus

Historiallisella maakunta- ja sote-uudistuksella Suomeen luodaan moderni ja kustannustehokas julkinen hallinto. Maakuntauudistus tarvitaan, koska palvelujen saatavuudessa ja laadussa on eroja alueiden välillä. Myös palvelujen rahoittaminen käy entistä vaikeammaksi, sillä ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän palveluja.

Uudistuksella turvataan tärkeät palvelut ja sujuvoitetaan asiointia. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki saavat samat palvelut, resursseja käytetään fiksummin, palvelut nykyaikaistetaan, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja palveluissa siirrytään yhden luukun periaatteeseen.

Uudistuksessa suomalaiseen hallintoon luodaan kolmas taso eli maakunta, aiempien valtion ja kuntien lisäksi. Pohjois-Karjalassakin maakuntaa tulee johtamaan maakuntavaaleissa valittu valtuusto. Tavoitteena on, että vaalit ovat syksyllä 2018.

Maakuntakoneesta irti lisää tehoja

Pohjois-Karjalassa uuteen maakunnan organisaatioon siirretään sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi ELY-keskusten, maakuntaliiton, TE-toimiston, AVI:n ja kuntien tehtäviä. Tällä hetkellä työstetään laajalla joukolla sitä, miten tehtävät ja palvelut kannattaa järjestää pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta. Eli etsitään keinoja saada maakuntakoneesta irti lisää tehoja.

Pohjois-Karjalassa valmistelua on kutsuttu Meijän maakunta -työnimellä. Kunnianhimoisena tavoitteena on koko maakunnan elinvoima, kestävä kasvu ja asukkaiden hyvinvointi. Pohjois-Karjala haluaa olla rohkea edelläkävijä uudistuksessa. Pidämme kiinni hyviksi havaituista tavoista tehdä asioita, mutta etsimme samalla uusia toimintatapoja ennakkoluulottomasti.

Muutos tulee olemaan suuri, sillä käytännössä maakuntaliitto, ELY-keskus, TE-toimisto ja AVI lakkautetaan ja uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2020. Siihen tulee työntekijöitä lähes 8 000, sillä Siun sotesta tulee osa maakunnan palvelukokonaisuutta.

Tulevaisuudessa maakunnan keskeisiä tehtäviä ovat:

• Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Työ- ja elinkeinopalvelut
• Pelastustoimi
• Aluekehittäminen
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Alueiden käytön ohjaus
• Liikennejärjestelmän suunnittelu
• Maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut

Pohjois-Karjala on edelläkävijä sote-palveluiden järjestämisessä fiksummin. Siun sote -kuntayhtymä aloitti vuoden 2017 alussa. Sen järjestettäväksi siirtyivät 14 kunnan perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto. Kuntayhtymään kuuluvat myös Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto.