Aluetuen maksatukset ja loppuraportti

Aluetuen hakuaika päättyi 31.1.2017. Uusia hakuja ei ole enää tulossa.

Suomi 100 - aluetuki maksetaan kahdessa erässä. Avustuksen ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hakija on palauttanut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle Suomi 100 - aluetukisopimuksen allekirjoitettuna. Ensimmäinen erä on 50 % myönnetystä avustuksesta.

Toisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hakija on palauttanut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle maksatushakemuslomakkeen ja sen liitteinä hankkeen loppuraportin sekä laskun avustuksen toisesta erästä. Maksatushakemus- ja loppuraporttilomakkeet löytyvät sivun oikeasta palkista.

Loppuraportissa tulee kuvata hankkeen toiminnallinen ja talouden toteutuminen. 

Tositteet on säilytettävä tallessa 10 vuotta hankkeen päätyttyä.

 

 
Lisätietoja