Finland - China Green Economy Platform (GEP)

 "GEP on ovi Kiinaan ja polku kansainväliseen yhteistyöhön!"

Projektin tavoitteena on edistää Suomen ja Kiinan eli tässä tapauksessa Pohjois-Karjalan ja Heilongjiangin välistä yhteistyötä biotaloussektorilla. Yhteistyö sisältää yritystoimintaa sekä tutkimus-, ja koulutustoimintaa. Liiketoiminnossa tähdätään sekä viennin että tuonnin kasvuun molemmissa maissa. Projekti lisää yhteistyötä ja ideoita tutkimus- ja koulutusaloilla.

Hanke synnyttää toimialaan liittyviä yhteistyökontakteja ja verkostoja Kiinassa, joita hankkeeseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää. Välillisesti sen avulla voidaan kehittää koko Pohjois-Karjalan yrityselämää, tutkimusta ja oppilaitoksia.

Hankkeen rahoittavat Pohjois-Karjalan maakun­taliitto (Euroopan aluekehitysrahasto), Josek Oy ja Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto. Budjetti on 160 000 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitus on enintään 112.000 euroa, kuntarahoitus 42.000 euroa ja yksityinen rahoitusosuus 6.000 euroa.

Hankkeen kesto on 1.8.2013 – 31.3.2015. Yhteistyökumppaneita ovat Karelia Ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto, Josek Oy, Keti Oy, Pikes Oy, Metla, EFI, Joensuun Tiedepuisto ja alueen yritykset.