Pohjois-Karjalan hyvinvointi

Maakuntaliitolla on aktiivinen rooli Pohjois-Karjalan hyvinvointiasioiden kehittäjänä. Liiton toimesta laaditaan alaan liittyvät strategiat, ohjataan hankerahoitusta ja koordinoidaan hyvinvointialan eri ryhmien työtä.

Maakuntaliitossa on toiminut hyvinvointiryhmä jo vuodesta 1998 lähtien. Tuolloin maakuntaohjelmaan otettiin historiallisesti ensimmäistä kertaa painopisteeksi hyvinvointiasiat.

Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu ensisijaisesti kunnille ja kuntayhtymille. Erityisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat avainasemassa ohjelman toteuttamisessa. Vastuu on myös taloudellisesti merkittävä, sillä lähes 2/3 kuntien menoista koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja paine menojen kasvuun lisääntyy muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi.

Hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä maakunnallista yhteistyötä.

Maakunnalliset strategiat

Maakunnassa laaditun POKAT-ohjelman hyvinvointiosio linjaa alalla tehtävää työtä ja rahoitusta.

Tätä täydentämään hyvinvointiryhmä on laatinut Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelman 2015 strategiaosan. Se on tarkoitettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan työvälineeksi kunnille, järjestöille, yrittäjille ja asiantuntijoille. Sen taustalla oli aiemmin, vuonna 2007, laadittu maakunnan hyvinvointiraportti.

Vuonna 2012 laadittiin lisäksi hyvinvointiohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille 2012–2013.
 

Valtakunnalliset ohjelmat

Maakunnallisen hyvinvointityön taustalla on lukuisa joukko kansallisen tason ohjelmia. STM on julkaisut mm. Terveys 2015 -kansanterveysohjelman.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 julkaistiin tammikuussa 2011.