i4FOOD - Kansainvälisellä yhteistyöllä kohti kilpailukykyistä ja kestävää alueellista elintarvikeklusteria

Interreg IVC ohjelman rahoittaman i4FOOD hankkeen tavoitteena on edistää elintarvikealan kilpailukykyä parantamalla laatua, turvata alan työpaikat ja tätä kautta säilyttää maaseutualueet asuttuina. Hankkeella pyritään parantamaan myös elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten toimintaympäristöä luomalla yhteistyön kautta uusia innovaatioita sekä tehostaa olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä.Hankkeessa tunnistettuja hyviä käytäntöjä on myös tarkoitus siirtää aihealan kehittämisstrategioihin.

Hanke alkoi 1.1.2012 ja päättyy 31.12.2014. Suomesta hankkeeseen osallistuu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hanketta koordinoi unkarilainen South Transdanubian Regional Development Agency ja siinä on mukana PEACRITT Ranskasta, Province of Matera Italiasta, Centru Regional Development Agency Romaniasta ja County Council of Granada Espanjasta.