Itä-Suomi yhteistyö

Olemme perustaneet yhdessä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Kainuun kanssa Itä-Suomen neuvottelukunnan, jonka puitteissa tehdään tiivistä, maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Se edistää yhteisiä itäsuomalaisia asioita, antaa muun muassa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia.

Lisäksi Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Maakuntajohtajista koostuva työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ja vastaa yhteistyön toimeenpanosta. Neuvottelukunnan alaan liittyy myös yhteistyö mm. alueen kansanedustajien ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kanssa sekä alueiden kansainvälinen yhteistyö.

 
Lisätietoja