Julkaisut 2017

Pohjois-Karjalan strategiset vaikuttamisen kärkihankkeet 2018

Julkaisut 2016

185 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2017

184 Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava_Natura-arvioinnin tarveharkinta

184 Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava

183 Pohjois-Karjalan kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä – Selvitys kuntien työmarkkinatuen maksuvastuusta

182 Vetovoimaisuus 2015 – Kyselytutkimus Pohjois-Karjalan ja Joensuun seudun vetovoimatekijöistä

181 Pohjois-Karjalan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma

180 Tilinpäätös 2015

Julkaisut 2015

179 Hyvinvointia ja kasvua kulttuurituotannosta

178 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2016

177 Kaivannaistoiminta Pohjois-Karjalan aluekehityksessä

176 Kansainvälistymisen toimenpideohjelma

175 Miun yhistys

174 Tilinpäätös 2014

Valokuitua! Verkkorakentamisen ratkaisuja

Pohjois-Karjalan hankeluettelo 2016

Julkaisut 2014

173 TTS 2015 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

172 Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelma 2014-2020

171 Seniorimatkailun hyvät käytännöt

170 Ympäristöselostus

169 POKAT 2017

168 Tilinpäätös 2013

167 Pohjois-Karjalan palvelutarvekartoitus

166 Pohjois-Karjalan hyvinvointikertomus 2013

Pohjois-Karjalan hankeluettelo 2015

Julkaisut 2013

164 Toiminta ja taloussuunnitelma 2014-2016 sekä tulostavoitteet 2014

163 Venäjän ja EUn välisen viisumivapauden vaikutukset Pohjois-Karjalassa

162 Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpito, Tiivistelmä

162 Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpito, Osaraportti 3

162 Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpito, Osaraportti 2

162 Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpito, Osaraportti 1

161 Uusia kokemuksia - vaihtuvia maisemia, Selvitys pohjoiskarjalaisten vanhuuseläkeläisten matkailutottumuksista ja -tarpeista

160 Tilinpäätös 2012

159 Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma 2015 - Toteuttamissuunnitelma 2013-2014

POKAT 2014 -maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014

Pohjois-Karjalan rakennerahastohankkeiden vaikuttavuus

Julkaisut 2012

158 Toiminta ja taloussuunnitelma 2013-2015 sekä tulostavoitteet 2013

157 Pielisen Karjalan työmarkkinaselvitys

156 DART - Suomenkielinen käsikirja väestön ikääntymisen ja vähenemisen alueellisista ratkaisumalleista

155 Materiaali- ja energiatehokas toimisto

154 Tilinpäätös 2011

153 Kysely venäläisille matkailijoille Niiralassa 2011

152 Vaikuttavuutta etsimässä - Pohjoiskarjalaisten vuonna 2004-2010 toteutettujen bioenergiahankkeiden arviointi

151 Paikallisesti - Uusiutuvasti - Vietävän tehokkaasti, Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020, tiivistelmä

151 Locally - Renewably - Efficiently, Climate and Energy Programme of North Karelia 2020, A Summary

150 Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma 2015 - Toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton arkistoluettelo

Julkaisut 2011

149 Pielisen Karjalan joukkoliikenteen palvelutaso

148 Itä-Suomi Uusiutuu - Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

147 Toiminta ja taloussuunnitelma 2012-2014 sekä tulostavoitteet 2012

146 Pohjois-Karjalan kv-toimintaohjelma

145 Paikallisesti - Uusiutuvasti - Vietävän tehokkaasti, Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020

144 Tilinpäätös 2010

143 Tankit täyteen - Pohjois-Karjalan elintarvikeohjelma 2014

142 Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia 2014, Osa 2 liitteet

142 Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia 2014, Osa 1 strategiaosa

141 Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma, Pielisen Karjala - päivitys 2010

140 Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma, Ilomantsi - päivitys 2010

139 Pietarin ja Helsingin välinen nopea ratayhteys

Ilon apostoli - Kirjallinen muotokuva maakuntajohtaja Pentti Hyttisestä

Julkaisut 2010

138 Toiminta ja taloussuunnitelma 2011-2013 sekä tulostavoitteet 2011.pdf

137 Siitä on lähdettävä että tähän on tultu.pdf

136 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys_2. vaihe_maakuntakaavaselostus.pdf

136 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys_2. vaihe_liitteet.pdf

134 Rural Transport Solutions in Northern Periphery.pdf

133 Tilinpäätös 2009.pdf

132 Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma_päivitys 2010.pdf

131 Pohjois-Karjalan teknologiateollisuuden kehittämisohjelma 2015.pdf

130 Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma 2015_Toteuttamissuunnitelma 2011-2011.pdf

129 Ympäristöselostus_Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014.pdf

128 POKAT 2014_Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014.pdf

127 Pohjois-Karjalan strategia 2030_maakuntasuunnitelma.pdf

126 Kaivannaistoiminta Pohjois-Karjalan aluekehityksessä.pdf