Kilpailun kulku ja ohjeet

 1. Kilpailun muodossa toteutettava tarjouspyyntö avataan kaikille kiinnostuneille osallistujille ilmoittamalla asiasta tiedotusvälineiden kautta ja lähettämällä osallistumispyyntö suoraan sellaisille tahoille, joiden arvellaan olevan kiinnostuneita kilpailusta. Kilpailu on tarkoitettu täysi-ikäisille.
 1. Tarjouksena jätettyjen kilpailutöiden tulee sisältää seuraavat kolme osaa:
 1. Karjalaisten laulun sovitus.
 2. Sovitukseen perustuva musiikkivideokäsikirjoitus.
 3. Projektisuunnitelma sovitukseen ja käsikirjoitukseen perustuvan musiikkivideon toteut­ta­­misesta. Suunnitelman tulee sisältää tiedot kaikista toteutukseen osallistuvista toimijoista/yrityksistä (muusikot, solistit, kuvaajat, leikkaajat yms.). Toteutuksen hinta voi olla korkeintaan 10 000 euroa (alv 0%). Hinta pitää sisällään kaikki musiikkivideon toteutuskulut (muusikko ym. palkkiot, matkakulut yms.)
 1. Kukin kilpailuun osallistuva konsortio voi osallistua kilpailuun yhdellä kilpailu­työko­ko­naisuudella. Vain osan kokonaisuudesta kattavat kilpailutyöt jätetään kilpailun ulkopuolelle.
 1. Kilpailutyöt tulee lähettää anonyymisti, nimimerkillä varustettuna ja kahtena samanlaisena, kilpailun kohdassa 2 määritellyt osat kattavana kokonaisuutena. Sen tulee sisältää seuraavat osatekijät:
 1. Karjalaisten laulun uudesta sovituksesta kirjallinen esitys (partituuri) ja äänidemo.
 2. Videokäsikirjoituksesta selkeä kirjallinen käsikirjoitus kuva- ja videonäytteillä täyden­nettynä.
 3. Videon toteuttamisesta yksityiskohtainen projektisuunnitelma, jossa esitetään sen toteuttamisessa mukana olevat tahot ja näiden osaaminen sekä toteuttajiksi ilmoitettuja tahoja sitovat kustannustiedot normaalin hankintamenettelyn mukaisesti tarjouksen muodossa. Viimeksi mainittu vertautuu jatkossa toteutettavaksi hyväksyttyyn tarjoukseen. Projektisuunnitelmasta on käytävä ilmi myös sääntöjen pykälässä 7c edellytetyt tiedot.
 4. Kilpailutyön yhteydessä toimitetaan erillisessä suljetussa kirjekuoressa jokaisesta kilpailutyöhön osallistujasta (sovittaja, käsikirjoittaja, käsikirjoituksen ja videon toteuttaja) ilmoittautumislomake, johon tulee merkitä seuraavat tiedot: nimi ja mahdollinen yrityksen nimi ja Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kukin mukana oleva täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen ja sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kilpailun sääntöjä sekä tuomariston ratkaisuja. Ilmoittautumislomake on tarjouspyynnön liitteenä.
 1. Kilpailutyökokonaisuudet  toimitetaan tai lähetetään postitse anonyyminä lähetyksenä Etelä-Karjalan tai Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon niin, että ne ovat perillä viimeistään 31.3.2015 klo 14. Kuoressa ei saa olla näkyvissä mitään lähettäjään liittyviä tunnistetietoja. Myöhemmin toimitetut kilpailutyöt hylätään.
 1. Kilpailussa lunastetaan kolmen parhaan sovituksen ja musiikkivideon käsikirjoituksen käyttöoikeudet seuraavasti:

I palkinto        5.000 euroa

II palkinto       2.000 euroa

III palkinto       1.000 euroa

Lisäksi jaetaan tuomariston harkinnan mukaan korkeintaan kolme kunniamainintaa. Kilpailun tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot toisin. Palkituille ja kunniamaininnan saaneille ilmoitetaan sen jälkeen, kun kilpailijoiden tiedot sisältävät kuoret on avattu. Muut kilpailijat saavat tiedon palkittujen julkistamisen jälkeen alkukesästä 2015.

 1. Musiikkivideo toteutetaan kilpailun ensimmäisen palkinnon saaneesta kilpailutyöstä. Kilpailun järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden jättää voittaneen musiikkivideon toteutus tekemättä tai toteuttaa se muokattuna. Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa sitä, että voittajatyötä muokataan yhteistyössä sen jättäjien kanssa esimerkiksi muuttamalla sen käsikirjoitusta tai toteutustapaa.

Tekijänoikeudet jäävät sovittajalle ja käsikirjoittajalle, mutta kilpailun järjestäjillä eli Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitoilla on oikeus käyttää ja esittää palkittuja teoksia sekä valmista musiikkivideota omassa toiminnassaan ja markkinoinnissa, esimerkiksi tapahtumissa, kokouksissa, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, YuoTubessa jne., ilman sovittajalle, käsikirjoittajalle ja muille tuotantoon osallistuneille maksettavia lisäkorvauksia.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen päätyttyä toukokuussa 2015 julkistetaan voittaja ja kaksi muuta palkittua sekä kolme kunniamaininnan saanutta. Kilpailun tuloksia voidaan esittää kesällä 2015 joissakin sopivissa kesätapahtumissa. Toiseen vaiheeseen eli voittaneen kilpailutyön toteutu­kseen varataan aikaa vuoden 2015 loppuun. Uuden musiikkivideon tulee olla julkistettavissa tammikuussa 2016.