Pohjois-Karjalan luovan talouden ala

Luovien alojen yritysryhmä jatkaa nousuaan

Artikkeli Trendit-julkaisusta 2.5.2016
Teksti: aluekehityspäällikkö Raimo Turunen
 

Luovien alojen yritysryhmän liikevaihto jatkoi myönteistä kehitystään. Kasvuprosentti oli 9,7.  Kasvu sijoittuu erityisesti ATK-laitteisto- ja -ohjelmistokonsultoinnin sekä ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen piirissä toimivien yritysten sekä mainostoimistoja osalle. Myös esittäviä taiteita palvelevassa liiketoiminnassa ja pelialalla on tapahtunut myönteistä kehitystä.

Pohjois-Karjalan luovien alojen liikevaihdon kasvu on suhteellisen voimakasta verrattuna koko maan kehitykseen, jossa mainittavaa kasvua ei ole tapahtunut. Selitys löytyy luovien alojen vaihtelevasta määrittelystä eri tahojen kesken. Josek Oy:llä, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla ja TEM:llä on kaikilla omat toisistaan poikkeavat luovien alojen luettelonsa, joten yhteismitallinen vertailu ei ole mahdollista. 

Luovat alat on verrokkitoimialoihin suhteutettuna volyymiltaan edelleen melko vaatimaton, niin että yksittäiset menestymiset ja takaiskut näkyvät tilastoissa selvästi. Viime vuoden tuloksiin vaikutti maakunnallinen "tapahtumien supervuosi", joka työllisti erityisesti ATK-laitteiden ja ohjelmistojen toimittajia sekä mainostoimistoja. Toimiala on muihin verrattuna myös melko uusi ja hahmottumaton. Toimialan valtakunnallinen määrittely ja yhteismitallisuus ovat OKM:n ja TEM:n toimesta kehittelyn alla.