Maakuntakaavan 1. vaihe

Kaavan 1. vaiheessa on käsitelty suurin osa maankäyttöluokista

 • Aluerakenne ja yhteysverkot

 • Taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen alueet

 • Vähittäiskaupan suuryksiköt

 • Palvelujen ja hallinnon alueet

 • Teollisuus ja työpaikka-alueet

 • Kyläalueet

 • Kulttuuriympäristöt

 • Luonnonvarat

 • Erityistoimintojen alueet (jätehuolto, energiahuolto, kaivosalueet, puolustusvoimien ja rajavartioston alueet, moottorirata-alueet)

 • Suojelualueet

 • Rantojen käyttö

 • Virkistys- ja matkailualueet

Maakuntakaavan 1. vaihe vahvistettiin valtioneuvostossa 2007