Yhdistelmä 1.-4. vaiheista

Yhdistelmäkaavakartta ja -merkinnät ovat epävirallisia maakuntakaava-asiakirjoja, jotka kertovat ajantasaisesti voimassa olevan maakuntakaavatilanteen Pohjois-Karjalassa.

Yhdistelmäkaavakartta ja yhdistelmämerkinnät kattavat Pohjois-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan, 2. vaihemaakuntakaavan, 3. vaihemaakuntakaavan ja 4. vaihemaakuntakaavan sisällöstä voimassa olevat kaavamerkinnät ja -määräykset.

Eri kaavavaiheiden viralliset ja lainvoimaiset kaava-aineistot, kuten myös kaavaselostukset löytyvät kunkin vaihemaakuntakaavan sivuilta. Yhdistelmää kaavaselostuksista ei ole tehty.