Maakuntakaavan 2. vaihe

Kaavan 2. vaiheen sisältö

  • Luonnonvarat ja luontoarvot (sorat, harjut, turvetuotanto ja suot)

  • Erityistoimintojen alueet (energiahuolto, ampumaradat ja melualueet)

  • Muinaisjäännöskohteet

  • Muutokset maakuntakaavan 1. vaiheeseen ja seutukaavoihin (suojelu-, harju- ja maa- ja metsätalousvaltaiset alueet)

Maakuntakaavan 2. vaihe vahvistettiin
ympäristöministeriössä 2010