Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laadinta on käynnissä

Kaavan lähtökohdat ja tavoitteet lausunnoilla

Maakuntahallitus on päättänyt asettaa maakuntakaava 2040 tavoitteet nähtäville ja lausunnoille. Lähtökohdat ja tavoitteet -raportti ja sen tiivistelmä löytyvät tämän sivun oikeasta sivupalkista. Myös taustamateriaalina toimivat selvitykset Pohjois-Karjalan aluerakenne 2040 ja Joensuun kaupunkiseudun aluerakenneluonnos ovat sieltä katseltavissa.

Palautteiden perusteella lähtökohdat ja tavoitteet raporttia täydennetään ja korjataan niin, että sen perusteella voidaan laatia maakuntakaava 2040 luonnos. Tavoitteena on asettaa luonnos nähtäville vuodenvaihteessa. Lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa osoitteeseen kirjaamo(at)pohjois-karjala.fi 30.9.2017 mennessä. Kommentteja voi jättää myös koko kaavaprosessin ajan.

Käynnistystilaisuus 3.10.2016

Järjestimme maakuntakaava 2040 käynnistystilaisuuden 3. lokakuuta Joensuussa. Tutustu tilaisuuden esityksiin tästä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta OAS hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 20.6.2016 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman OAS sekä annettuihin palautteisiin vastineet.

Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos oli kevään aikana nähtävillä ja lausunnoilla. Siihen tuli määräajassa kaikkiaan 53 lausuntoa ja mielipidettä. Maakuntakaavatyöryhmä, kaavan ohjausryhmä ja maakuntahallitus käsittelivät palautteita ja vastineita kokouksissaan kevään aikana. MRL mukainen maakuntakaavan aloitusvaiheen viranomisneuvottelu pidettiin 2.5.2016. Kevään aikana keskusteluissa esillä olleita kysymyksiä ovat olleet muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain muutokset, maakuntauudistus, Jaamankankaan maankäyttö, rantojen käytön periaatteet, maakuntakaavan strategisuus ja yleispiirteisyys, kuntien maankäytön ohjaavuus, Heinäveden liittymiskysymys, metsäbiotalous, viherrakenne, maakuntakaavan eri selvitystarpeet ja vaikutusten arviointi mukaan lukien taloudellisten vaikutusten huomioiminen.

Taustaselvityksiä tehdään ja teetetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Kokonaismaakuntakaavaan liittyen on jo tehty ja parhaillaan työn alla muutamia selvitystöitä.

  1. Pohjois-Karjalan aluerakenne 2040. Raportti löytyy sivun oikeasta sivupalkista ja työn nettisivusto osoitteesta http://pohjois-karjala.fi/aluerakenne2040
  2. Selvitystyö, joka oli samalla valtakunnallinen maakuntakaavoituksen pilottihanke, tarkasteli biotalouden alueidenkäytön ulottuvuuksia Pohjois-Karjalassa. Siitä koottiin alustavat Pohjois-Karjalan biotalouden tulevaisuuskartat sekä muun muassa bioteollisuusalueiden kohdekortit.
  3. NiiKa-selvitystyössä kartoitettiin kokonaiskuva kehittämiskäytävästä, joka kulkee linjalla Petroskoi-Niirala-Joensuu-Kajaani-Oulu, Niika esiselvitys
  4. Vetovoimaisuuskyselyssä selvitettiin mitkä tekijät koetaan asumisen ja elämisen viihtyisyyttä luoviksi. Sen raportti valmistuu elokuussa 2016.
  5. Henkilöjunallikenteen selvityksen tavoitteena oli saada selville mitä mahdollisuuksia olisi jatkaa henkilöjunaliikennettä Nurmeksesta Vuokatin kautta Kontiomäelle saakka ja mitä vaikutuksia sillä olisi matkustajapotentiaaliin ja kannattavuuteen. Työ tehtiin yhdessä Kainuun liiton kanssa. Henkilöjunaliikenneselvitys Joensuu-Kontiomäki
  6. Tällä hetkellä käynnissä ovat Jaamankankaan ja rantojen käytön selvitykset.

Kaava yksiin kansiin

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin.

Kaavatyössä käydään läpi aiempien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuus. Näiden tarkistusten ohella kaava tulee sisältämään myös uusia maankäyttöteemoja. Kokonaisvaltainen käsittely antaa hyvät mahdollisuudet pohtia maakuntakaavan strategisuutta ja maankäytön ylikunnallista, maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä.
Kokonaismaakuntakaava käsittää Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja se korvaa hyväksytyksi tultuaan aiemmat vaihemaakuntakaavat. Kaavaan liittyen tehdään joukko taustaselvityksiä. Maakuntakaavan tausta-aineistoksi on koostettu maakuntakaavan seurantaraportti, jossa on voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuuteen ja muutostarpeisiin liittyviä näkemyksiä.