Maakuntakaavan 3. vaihe

Kaavan 3. vaiheen maankäyttöluokat

  • kalliokiviainesten otto

  • arvokkaat kalliot

  • rakennusperintö

  • tuulivoima

  • polkupyöräreitit

  • puolustusvoimien varasto-, harjoitus- ja ampuma-alueiden suojavyöhykkeet

  • teollisuusmineraalien ja malmien esiintymisalueet

  • sekä näistä johtuvat tarkistukset maakuntakaavan 1. ja 2. vaiheisiin

Näiden lisäksi on käsitelty maakuntakaavan 1. vaiheen yhteydessä vahvistamatta jäänyt Joensuu - Ilomantsi rataosa sekä tarkistettu eri maankäyttöluokkiin liittyviä kohteita ja alueita maakuntakaavan 1. vaiheesta:

  • puolustusvoimien- ja rajavartioston alueiden merkintä (EP)

  • rajavyöhykkeen rajaus muuttuneen rajavyöhykeasetuksen mukaiseksi

  • Liperin Leinosenlammen ympäristön maankäyttö

  • kulttuuriympäristöjen päivitykset (ma, ma-1, ma-2)

  • suojelualueiden päivitykset (SL, S)

  • kaivosalueiden päivitykset (EK)

  • energia- ja jätehuollon alueiden päivitykset (EN, EJ)

  • matkailupalvelujen sekä virkistysalueiden päivitykset (RM, V)

  • reitistöjen päivitykset

2. vaiheen osalta:

  • Sotinpuron melualueen rajaus

Maakuntakaavan 3. vaihe vahvistettiin
ympäristöministeriössä vuonna 2014