Pohjois-Karjalan strategia 2030 - maakuntasuunnitelma

Pohjois-Karjalan strategia 2030 - maakuntasuunnitelma on yhteinen tahdonilmaus maakuntamme tulevasta kehityksestä. Siinä kuvataan Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin tavoiteltu kehitys ja keskeiset strategiset linjaukset.   

Maakunnan strategiset linjaukset

  1. Kansainvälisesti kilpailukykyinen yritystoiminta

  2. Osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen

  3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta

  4. Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus

Tämän lisäksi valittiin neljä teemaa, joilla on erityistä merkitystä Pohjois-Karjalan tulevaisuuden kannalta.

  1. Tulevaisuuden kasvualat

  2. Luonnonvarojen uusi aika

  3. Valttikorttina Venäjä

  4. Nuoret tulevaisuuden tekijöinä

Maakuntasuunnitelmassa on myös esitetty väestö- ja työpaikkatavoitteet aina vuoteen 2030 saakka. Tavoitteet ovat yhtenäisiä maakuntaohjelman kanssa. Maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja maakuntakaava muodostavat maakunnan keskeiset kehittämisasiakirjat. Maakuntasuunnitelman laadinnasta ja roolista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä laissa alueiden kehittämisestä. Molempien mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys.