Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hankerahoituksella rakennetaan elinvoimaista, osaavaa, yritteliästä ja hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa.

Käytössämme on kolme päärahoitusmuotoa. Voimme myöntää hankkeille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Lisäksi voimme antaa rahoitusta maakunnan kehittämisrahasta ja Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Tavoitteenamme on ohjata EU- ja kansallista rahoitusta siten, että niiden kautta saadaan vaikuttavuutta maakunnan kehittämiseen. Kehitämme hankkeiden vaikuttavuutta mittaavia järjestelmiä ja lisäämme hankkeiden välistä koordinaatiota.

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 toteutamme ohjelmien teemahakuja. EU-rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina ja kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen. Rahoitusta voivat hakea yritykset, julkiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

Päättyneellä EU-rahoituskaudella Pohjois-Karjalassa rahoitettiin yli 300 kehittämishanketta ja yli 400 yritysten kehittämishanketta. Rakennerahastoista rahoittamiimme hankkeisiin pääsee tutustumaan RR-tietopalvelusta.

Maakunnan kehittämisrahalla rahoitettiin vuonna 2013 yhteensä kuusi hanketta ja tulevaisuusrahastosta noin 50 hanketta.


 

 
Lisätietoja