Maakunnassa koulutetaan osaajia paitsi omalle alueelle niin tietyillä aloilla myös koko maan tarpeisiin ja aina kansainvälisesti. Opiskelijoiden väestöosuus onkin keskimääräistä suurempi. Haasteena on, että opiskelijat saataisiin jäämään maakuntaan opintojen päätyttyä.

Maakunnan aikuisväestön koulutustaso on sama kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2015 tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli 71 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vastaavasti 25 % (koko maa 30 %). Luvut ovat parantuneet viime vuosina. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osalta tämä ei kuitenkaan ole johtanut siihen, että eroa koko maan lukuihin olisi saatu kiinni. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osalta maakunnan luvut (46 % vuonna 2015) ovat kuitenkin koko maan keskiarvoa (41 %) paremmat.

Koulutusjärjestelmän muutos on suuri haaste maakunnalle. Siinä tulee reagoida paitsi maakunnan sisäiseen väestörakenteen muutokseen ja työvoimatarpeisiin, niin myös ylimaakunnallisiin ja kansainvälisiin koulutustarpeisiin. Tarvitaan monenlaisia osaajia, korkeasti koulutettuja ja kädentaitojen taitajia. Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitys korostuu jatkossa. Lähtökohtana on, että kaikille taataan tasavertaiset mahdollisuudet hankkia haluamaansa koulutusta. 

 

Koulutustilastot

Tutkintovertailu Pohjois-Karjala ja Suomi

Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan kunnittain 2016

Lisätietoja