Pohjois-Karjalan kuntataloustyöryhmä:
Vuosi 2015 oli ennakoitua parempi Pohjois-Karjalan kuntataloudelle
 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntataloustyöryhmä on kerännyt vuoden 2015 tilinpäätöstietoja kunnista. Kokonaisuutena talousvuoteen voidaan olla suhteellisen tyytyväisiä, varovaisuudella laadituissa talousarvioista varsinkin tulopuoli ylittyi ennakoidusta. Verotulot kasvoivat 3 % ja valtionosuudet 0,7 %, mihin osaltaan vaikutti valtionosuujärjestelmän uudistuksen tuomat kasvut monissa kunnissa.

Kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen toteaa, että maakunnassa on useiden vuosien ajan tehty kuntataloutta sopeuttavia toimia monella rintamalla. Menopuolen aiempien vuosien rajua kasvua on saatu leikattua tulokehitystä paremmin vastaavaksi ja tulopuolella verotuksella on saatu kuntien kassaan kaivattuja tuloja niin, että kuntatalous ei ole vaikeista ajoista huolimatta päässyt kriisiytymään.

Karjalaisen mukaan vielä vuosina 2010-12 menokehitystä kuvaava toimintakate heikkeni maakunnan kunnissa keskimäärin 4,7 % ja nyt viime vuonna 2,3 %. Tämä on vaatinut tiukkaa menojen läpikäymistä ja sopeuttamista.  Kuntataloutta on hoidettu vastuullisesti hyvässä hengessä kuitenkin palvelutaso turvaten.

 Käyttötaloutta kuvaava vuosikate pysyisi edellisen vuoden kohtuullisella tasolla ja olisi taas koko maan tasoa korkeampi, maakuntatasolla jopa maan korkein. Huomattava kuitenkin on vertailussa koko maahan nähden, että Pohjois-Karjalassa tulos on saavutettu selvästi koko maata korkeammalla verotuksella. Painotettu tuloveroprosentti 20,83 on yhden prosenttiyksikön koko maata korkeampi ja maakunnittain yksi korkeimpia.

Kuntien velkaantuminen on työryhmän sihteerin, kuntakehityspäällikkö Seppo Tiaisen mukaan selvästi hidastumassa Pohjois-Karjalan kunnissa. Asukaskohtainen velkamäärä kasvoi vain niukasti ja on alle 2 000 euroa, kun koko maan luku on noin 2 800 euroa. Luvuissa ei ole huomioitu konserneja. Tiaisen mukaan kaikkiaankin eri mittareilla kuntataloutta tarkastellen Pohjois-Karjala on pärjännyt koko maata paremmin viime vuosina. Liialliseen hyvänolon tunteeseen ei täällä ole kuitenkaan ole varaa, vaan tarkkaa talouden pitoa on jatkettava.

Kuluva vuosi tulee olemaan varsinkin verotulokehityksen osalta aikaisempia paljon haasteellisempi, kun kuntien yhteisövero-osuus aleni ja toisaalta verovähennyksiä lisättiin. Talousarvioissa verotulojen ennakoidaan laskevan 0,5 %, joten menokuri on syytä säilyttää jatkossakin.

 

--------------
 
Pohjois-Karjalan kuntataloustyöryhmän infolaatikko
 
Pohjois-Karjalan kuntataloustyöryhmän tehtävänä on seurata kuntatalouteen ja kuntapalveluihin liittyviä asioita. Työryhmä seuraa kuntien talouden toteutumista sekä miten Pohjois-Karjalan kunnat pärjäävät koko maan kuntatalouden vertailussa. Työryhmä seuraa valtion toimenpiteiden vaikutuksia kuntiin ja kuntayhtymiin. Kuntataloustyöryhmä tuottaa aineistoa maakuntaliiton edunvalvontaa varten ja järjestää seminaareja ajankohtaisista kuntatalouden asioista. Ryhmän on nimittänyt Pohjois-Karjalan maakuntahallitus.

Kuntatilastot

Kuntien työmarkkinatukimaksujen vertailu 2016

Valtuustopaikat kunnittain 2017-

Vertailukaaviot Pohjois-Karjala vs. koko maa

Vertailukaaviot Pohjois-Karjalan kunnat

Vertailukaaviot Joensuun seutu

Vertailukaaviot Pielisen Karjala

Vertailukaaviot Keski-Karjala

Kuntien verorahoitus 2015

Kuntien talouden tunnuslukuja 2015

Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuosina 2016-2017

Yhteenveto sote-menoista 2013-2014

Talousarvioiden vertailu vuosilta 2015 ja 2016

Tilitetyt verot 2015 ja muutos vuoteen 2014

Keskeiset tilastot kunnittain