Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta vuosittain n. 50 uutta hanketta

Yksi keskeisistä rahoitusmuodoistamme on Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto, josta jaetaan vuosittain keskimäärin noin 50 hankkeen rahoitus. Rahaston vuosittain käytettävissä oleva potti on 750 000 euroa.

Rahaston tarkoituksena on edistää maakunnan henkistä ja taloudellista kehitystä ja toimeliaisuutta. Tulevaisuusrahaston hankkeet ovat yleensä kehittämis- ja selvityshankkeita, maakunnan markkinointia ja näkyvyyttä edistäviä ja maakuntaohjelma POKAT:n tavoitteita toteuttavia. Hankkeella pitää siis olla vaikuttavuutta joko paikallisesti tai maakunnallisesti niin, että se parantaa yleistä toimeliaisuutta ja elinvoimaa.

Valtaosa hankkeiden rahoituksesta mahtuu alle 25 000 euron luokkaan ja keskimääräinen tukiprosentti on hanketta kohti ollut n. 30-40 %. Pienempiäkin hankeavustuksia toki myönnetään.

Tyypillisiä tuenhakijoita ovat kunnat, kehittämisyhtiöt, oppilaitokset ja erityisesti yhdistykset ja järjestöt. Yksityishenkilöille ei rahoitusta myönnetä eikä elinkeinotoimintaa harjoittaville yrityksille.

Pari vuotta sitten aloitetussa elokuva- ja av-tuotantojen tukirahoituksessakin on jo saavutettu hyviä tuloksia. Useita elokuvatuotantoja on saatu tämän avulla Pohjois-Karjalaan.

Hakeminen

Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä tutustua rahaston käytön periaatteisiin, jossa esitetään mihin tarkoitukseen rahoitusta voidaan hakea ja miten hakemukset käsitellään. Lisäksi suositellaan etukäteisneuvottelua tai yhteydenottoa, jossa keskustellaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksista.

Rahaston hakuaika on jatkuva, eli koko vuoden ajan otamme vastaan hakemuksia ja määrärahan puitteissa myönnämme rahoitusta.