Yritys

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hanke kannustaa alueella toimivia yrityksiä perehtymään ilmastopäästöjen vähentämisen mahdollisuuksiin. Ympäristöarvojen lisäksi motivoivana tekijänä on toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus ja riskien hallinta. Energia- ja ympäristöala tarjoaa myös liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on, että pk-yritykset ottavat käyttöön omassa toiminnassaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ratkaisuja. Tarkoituksena on myös koota tietoja edelläkävijäyrityksistä Pohjois-Karjalasta, joita voidaan käyttää esimerkkeinä ja tulevaisuuden suunnannäyttäjinä. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueen cleantech-markkinoita tuomalla tarjoajat ja kiinnostuneet osapuolet yhteen

Lisäksi hankkeemme toteuttaa energiakatsauksia pk-yritysten, yhteisöjen ja kuntien kiinteistöissä. Kautsauksessa käydään läpi kiinteistön energiankulutusta ja sen jakautumista sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia energiankäytön tehostamiseksi. Katsaus toimii myös maksuttomana energia-asioiden sparrauksena.

Ole yhteydessä hankkeen henkilöstöön, mikäli yrityksesi tarjoaa tai on kiinnostunut hyödyntämään cleantech-ratkaisuja tai, jos yrityksesi haluaa energiakatsauksen kiinteistöönsä.

Yrityksille tarjotuista työkaluista ja palveluista löytyy kootusti tietoa HINKU-foorumin sivuilta.

Ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä kannattaa ottaa mallia. Hyviin käytäntöihin voi tutustua mm. seuraavien palveluiden ja sivujen kautta:

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys voi saada työ- ja elinkeinoministeriön tukea energiakatselmuksiin, selvityksiin sekä investointeihin. Tukea haetaan Tekesiltä.

Energiahankkeiden toteutukseen on kehitetty vaihtoehtoisia malleja. ESCO-palvelussa (Energy Service Company) ulkopuolinen asiantuntija toteuttaa yrityksessä energiahankkeen, jonka kustannukset maksetaan toteutuvilla säästöillä.