Ajankohtaista

« Takaisin

Blogi: Meijän Maakunnan hallinnon valmistelu käynnistyi

Blogi: Meijän Maakunnan hallinnon valmistelu käynnistyi

Käynnissä oleva maakuntauudistus on Pohjois-Karjalalle merkittävä uudistus, johon olemme valmistautuneet jo reilun vuoden. Olemme siirtymässä Siun sotesta Meijän Maakuntaan.

Suoriin maakuntavaaleihin perustuva maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Maakunnat vahvistuvat ja uudistuksessa muodostetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa, joihin kootaan Siun soten, maakuntaliiton, TE-toimiston ja merkittäviltä osin ELY:jen tehtäviä. Uudistuksen onnistumisen edellytyksenä onkin, että maakuntien itsehallinnollinen rooli käytännössä toteutuu ja maakunnat tuntevat vastuunsa palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä.

Maakuntauudistuksen keskeinen lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnassa. Tosin eräitä tärkeitäkin substanssilakeja on vielä valmistelussa, kuten maantielain valmistelu.  Maakunnilla ei tule olemaan verotusoikeutta, ainakaan alkuvaiheessa. Maakuntien taloudelle asetetaan kuitenkin tavoitteita, jotka ulottuvat vuoteen 2030. Tästä johtuen maakunnan toiminnan sisältöihin ja toimintatapoihin tulee kiinnittää erityistä huolta jo alusta alkaen. Uudistus ei ole uudistus, jos emme samalla kävisi toimintatapojamme ja valmistautuisi muutokseen.

Meijän Maakunnan väliaikaishallinto on aloittanut jo toimintansa. Tässä vaiheessa tosin epävirallisesti, lakeja kun ei vielä ole hyväksytty ja maakuntia perustettu. Maakunnallinen neuvottelutulos väliaikaishallinnosta saavutettiin maakunnassamme sopuisasti ja maakuntahallitus vahvisti neuvottelutuloksen toukokuussa. 9-jäseninen toimielin muodostuu maakuntaliiton, Siun soten, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja kolmen kunnan virkamiesjohdosta. Kuntien edustajina toimivat Joensuun, Kiteen ja Nurmeksen kaupunginjohtajat. Keskeinen tehtävä on valmistella tulevan maakunnan hallintoa ja rakenteita sekä mm. selvittää henkilöstön siirtoon, sopimuksiin ja omaisuuteen liittyvät asiat. Apunaan sillä tulee olemaan maakunnan toimisto, johon tullaan hakemaan asiantuntijoita.

Poliittinen ohjausryhmä ja koordinaatioryhmä jatkavat toimintaansa väliaikaishallinnon ohella. Poliittisella ohjausryhmällä on tärkeä rooli maakunnallisessa valmistelussa ennen maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen toiminnan käynnistymistä. Siinä on mukana edustajat kaikista kunnista ja se vastaa kokoonpanoltaan käytyjen kuntavaalien tulosta. Koordinaatioryhmällä puolestaan on keskeinen tehtävä maakuntauudistuksen sisällöllisessä valmistelussa, erityisesti kuntien, maakunnan ja maakuntaan vielä jäävän valtion aluehallinnon tehtävien yhteensovittamisessa. Koordinaatioryhmässä on mukana virkamiesjohto kaikista kunnista ja uudistuksessa olevista organisaatioista. Mitä paremmin me tässä yhteensovittamisessa onnistumme, sitä vahvemmin pystymme vastaamaan tuleviin haasteisiin.

Maakuntien välillä tarvitaan jatkossakin yhteistyötä ja sitä koskeva valmistelu on jo hyvässä vauhdissa. Naapurimaakunnat ovat ensisijaisia yhteistyösuuntia, mutta joissakin asioissa myös laajemmin itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa yhteistyö on tarpeellista.

maakuntajohtaja Risto Poutiainen