Ajankohtaista

« Takaisin

Pohjois-Karjalasta ei heru pisteitä Hetlille

Pohjois-Karjalasta ei heru pisteitä Hetlille

Pohjois-Karjalassa maakuntauudistusta valmistelevat tahot kummastelevat valtakunnallisen Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen eli Hetli Oy:n tarpeellisuutta. Näkemyksenä on, että äskettäin perustettu Hetli on ylimääräinen ja tarpeeton välitaso, joka vain nostaa toiminnan kustannuksia.

Ministeriön ohjeen mukaan maakuntien tulee marraskuun loppuun mennessä päättää alkavatko ne käyttää suoraan Hetlin palveluja. Toisena vaihtoehtona on, että Hetli ostaa palvelut alueellisilta talous- ja henkilöstöhallinnon yrityksiltä. Pohjois-Karjalassa tällainen yritys on tammikuussa toimintansa aloittanut Siun Talous Oy.

- Siun Talous Oy:n toiminta on hioutunut tehokkaaksi ja olemme siihen tyytyväisiä. Kärjistetysti kysymmekin, että mitä järkeä meidän on hankkia talous- ja henkilöstöpalvelut valtakunnallisesta Hetlistä, joka ostaa ne sitten meidän omalta yhtiöltä, ihmettelee Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. Hän toimii myös Pohjois-Karjalan maakuntauudistusta valmistelevan toimielimen puheenjohtajana.

- Pidän tärkeänä, että tiettyjä asioita yhdenmukaistetaan. Mutta eikö valtio voisi antaa selkeän talousarviopohjan ja määritellä mitä tietoja pitää tuottaa ja missä muodossa ilman erillistä yhtiötä. Pohjois-Karjalassa on muodostettu kustannustehokkaat ratkaisut, jotka nyt palvelevat sekä maakuntaa että kuntia.

- Eikö hyväksi havaittu valtionhallinnon palvelukeskus Palkeet voisi tuottaa maakunnankin palveluja Hetlin sijaan? Näen kansantalouden kauhuskenaariona, että valtion tahe-palveluja tuottaa Palkeet, maakunnille tuottajana on Hetli ja kunnille jää sitten vielä tarve omalle yhtiölle.

- Toivoisin osviittaa siihenkin, että miten kustannukset jaetaan niille maakunnille, joissa on jo oma yhtiö ja niille, jotka tulevat suoraan Hetlin asiakkaaksi? En haluaisi kuulla, että meitä pohjoiskarjalaisia tai eteläkarjalaisia uudistuksen edelläkävijöitä rankaistaan nyt kustannuksissa.

- On myös erittäin oleellista, että menettävätkö maakunnat talous- ja henkilöstöhallinnon työpaikkoja, kun Hetli ilmestyy tähän katettuun pöytään, Karjalainen toteaa lopuksi.

Hetli syntyi kesäkuussa

Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi esitetään kolmen valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista, joista yksi on Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy. Se perustettiin kesäkuussa. Hetli tuottaa palveluita sekä omana tuotantona että tytär-/osaomistusyhtiöiden kautta maakunnille, maakuntien määräysvallassa oleville yhteisöille sekä maakunnan tytäryhteisöille. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannossa on tavoitteena hyödyntää olemassa olevia rakenteita sekä suosia laajaa yhteistyötä yli maakuntarajojen.

Siun Talous aloitti tammikuussa

Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittanut Siun Talous Oy tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja kunnille, kuntayhtymille ja niiden omistamille yhteisöille. Yritys toimii in house -periaatteella ja se on voittoa tavoittelematon. Asiakkaina ovat mm. Siun sote -kuntayhtymä, Joensuun ja Kiteen kaupungit ja niiden tytäryhtiöt sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.