Tutustu toimintamalleihin ja anna palautetta!

Toimintamalliryhmien tuotokset ovat nyt nähtävillä ja kommentoitavana. Tuotokset ovat toimintamallityöryhmien alustavia näkemyksiä ja antavat pohjan jatkovalmistelulle.
 

Palaute
Anna palautetta toimintamalleista ja/tai maakuntauudistuksesta yleensä.