CLEAN

CLEAN-hanke

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistuu partnerina Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavaan CLEAN-hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään, kuinka vähähiilisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamisessa.

Hankkeen puitteissa järjestetään temaattisia työpajoja ja opintovierailuja sekä tuetaan paikallista sidosryhmätyöskentelyä. Hankkeessa jaetaan erilaisiin toimintatapoihin ja teknologioihin sekä innovatiivisiin ratkaisuihin liittyviä hyviä käytänteitä sekä tuetaan energiasektorilla toimivia julkisia ja yksityisiä toimijoita. Hanke auttaa osaltaan EU:n rakennuksiin kohdistuvien energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista ja hankkeen tuloksia hyödynnetään vähähiilisyyttä käsittelevissä strategioissa ja rakennerahastohankkeissa.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana (01/2017–12/2019) tehtiin toimintasuunnitelma alueellisiin tavoitteisiin pääsemiseksi ja toinen vaihe (01/2020–12/2021) sisälsi suunnitelman toteuttamisen ja seurannan. Kesäkuussa 2021 hankkeelle myönnettiin lisärahoitusta ajalle 09/2021–12/2022. Jatkohankkeessa analysoidaan COVID-19-pandemian vaikutuksia rakennetun ympäristön energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen ja tunnistetaan ja jaetaan näihin liittyviä hyviä käytäntöjä, joita viranomaiset ovat toteuttaneet pandemian aikana.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 956 974 euroa, josta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osuus on 193 750 euroa.

Hanketta johtaa European Regions Network for the Application of Communications Technology, ERNACT (Irlanti).

Hankkeen kumppanit ovat:

  • European Regions Network for the Application of Communications Technology, ERNACT (Irlanti).
  • Regional Council of North Karelia (Suomi)
  • Regional Council of Västernorrland (Ruotsi)
  • Fomento de San Sebastián (Espanja)
  • Municipality of Iasi (Romania)
  • Naples Agency for Energy and Environment (Italia)
  • Utility cooperative of collective interest les 7 Vents (Ranska)
  • Development Agency of Savinjska Region (Slovenia)
  • Region of Crete (Kreikka)

Lisätietoja