Yhteys­tiedot

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto

Pielis­joen linna, Silta­katu 2, 80100 Joensuu

Puhelin­vaihde 013 337 4700

Kirjaamon sähkö­posti [email protected]
Henki­löstön sähkö­pos­tio­soit­teet [email protected]

Toimis­tomme on avoinna ma-pe klo 9–15. Kesäai­kana 1.7.–4.8. toimis­tomme on suljettu.
Aurin­koista ja lämmintä kesää!

Y‑tunnus 0927140–5

Lasku­tuso­soite

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto
Pielis­joen linna, Silta­katu 2
80100 Joensuu

Sähköinen laskutus

OVT-tunnus 003709271405
Välit­täjä Ropo Capital Oy
Välit­täjän tunnus 003714377140

Henki­löstö

Aluei­den­käyttö

Alueke­hitys

Hallin­to­pal­velut

Kehit­tä­mis­ra­hoitus

Maakunnan eduna­ja­minen

Viestintä ja markkinointi