Edunajaminen

Edunajaminen ja yhteistyö

Edistämme maakunnan myönteistä kehitystä tavoitteena Pohjois-Karjala, jossa on hyvä asua, elää ja tehdä työtä. Tehtävänä on vaikuttaa päätöksiin, joita tehdään valtioneuvoston, eduskunnan ja Euroopan unionin tasolla.

Tärkeintä on yhteistyö ja yhteisen tahdon muodostaminen maakunnan sisällä ja parhaimmillaan myös maakuntien välillä. Pidämme säännöllistä yhteyttä maakunnan kansanedustajiin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös kunnat, yliopisto, elinkeinoelämän organisaatiot, kuntayhtymät, muut julkiset viranomaiset ja oleelliset tahot. Ylimaakunnallisia yhteistyöryhmiä ovat mm. Itä-Suomen neuvottelukunta, Nopeat Itäradat, Pro vt 6 ja Järvi-Suomen kanavat.

Laadimme vuosittain Pohjois-Karjalan esityksen maakunnan toteutettavista hankkeista. Hankeluettelo on helpottanut ja tehostanut maakunnan edunvalvontaa valtionhallinnon suuntaan. Jotta hanke pääsee hankeluetteloon, tulee sen olla toteuttamiskelpoinen, sen omarahoitusosuuden ja toteutussuunnitelman tulee olla selvä ja sitoutuminen vahvaa.

Alueiden kehittämislain myötä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta (TOTSU) tuli maakunnan talousarvioesitys. Hankeluettelo kasataan tulevaisuudessa TOTSUa täydentävänä asiakirjana.

Aktiivista kunta-asioiden seurantaa ja edunvalvontaa

Kuntien kehittämistoimintamme käsittää laaja-alaisesti kunta-asioiden seurannan ja edunvalvontaan vaikuttamisen.

Käytännössä tämä tarkoittaa ajankohtaisten kunta- ja aluekehitysasioiden seurantaa, analysointia ja tiedonvälitystä. Lisäksi tuotamme tarpeellista aineistoa kuntien talousseurantaa varten ja seuraamme valtion toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen ja edunvalvontaan.

Kerran kuussa kokoontuvassa maakuntaliiton ja kuntajohtajien työryhmässä käydään keskustelua kulloinkin ajankohtaisimmista kunta-asioista. Tämän ohella n. joka toinen kuukausi kokoontuva Pohjois-Karjalan kuntataloustyöryhmä käsittelee kuntatalouden kannalta merkittäviä asioita.

Itä-Suomi yhteistyötä

Olemme perustaneet yhdessä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Kainuun kanssa Itä-Suomen neuvottelukunnan, jonka puitteissa tehdään tiivistä, maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Se edistää yhteisiä itäsuomalaisia asioita, antaa muun muassa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia.

Lisäksi Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Maakuntajohtajista koostuva työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ja vastaa yhteistyön toimeenpanosta. Neuvottelukunnan alaan liittyy myös yhteistyö mm. alueen kansanedustajien ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kanssa sekä alueiden kansainvälinen yhteistyö.