2. vaihekaava

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaihe

Kohti kaavaluonnosta

Heinäveden maankäytön kysymyksiä tarkasteleva 2.vaihemaakuntakaava etenee kaavaluonnoksen laadintavaiheessa. Tavoitteena on saada luonnos nähtäville ja lausunnoille vuodenvaihteessa. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa 20.6.2022. Samalla hyväksyttiin oas:n luonnoksesta saadut palautteet ja niihin annetut vastineet.

Kaavan tavoitteena on yhteensovittaa ja liittää Etelä-Savon maakuntakaava Heinäveden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan, yhtenäistää maakuntakaavamerkinnät sekä tarkastella Heinäveden maankäytön tavoitetilaa vuoteen 2040.

Vaihemaakuntakaavan laadinta on tullut ajankohtaiseksi Heinäveden kunnan liityttyä Pohjois-Karjalan maakuntaan vuoden 2021 alussa. Tässä vaihekaavassa on tarkoitus käsitellä Heinäveden maankäyttökysymyksiä omana vaihekaavanaan. Tavoitteena on yhteensovittaa Etelä-Savon maakuntakaava Heinäveden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan, yhtenäistää maakuntakaavamerkinnät sekä tarkastella kunnan maankäytön tavoitetilaa vuoteen 2040.

Tiedostettuja lisäselvitystarpeita on ainakin liikenteessä, matkailussa ja virkistyksessä. 

Lisätietoja